Fel att betala olika mycket för att se på Ernst

Blogginlägg

Jag läser att radio- och TV-licensen kommer att ersättas med en skatt.

Det är bra att licensen skrotas. Den är en otidsenlig dinosaur som för länge sedan har spelat ut sin roll. Jag menar att det är rimligt att staten tar ut en ytterst begränsad skatt för att finansiera en minimal public service, som främst syftar till att tillgodose ett grundläggande allmänintresse av nyheter samt väsentlig samhällsinformation. Det finns inte minst en beredskapsaspekt av detta.

Men att införa en progressiv skatt för att Sveriges Radio och Sveriges Television ska kunna producera diverseradio och -TV tycker jag inte om. Numera finns det ju teknik där var och en själv kan välja vilket utbud vederbörande är beredd att betala för. Och den som inte vill betala för sig får nöja sig med att betrakta reklamfinansierad etermedia.

Om det är korrekt att den nya “radio- och TV-skatten” ska vara progressiv, har jag starka invändningar mot det. Det är orimligt att vi ska betala olika mycket för att Ernst Kirchsteiger ska fixa julpynt och renovera nedgångna kåkar, vare sig vi väljer att se på det eller ej.

LÄNK:

TV-licensen kan skrotas 2019 – Aftonbladet 18 september 2017

Etiketter

Tappade uppkopplingen