Fel med könsseparerad undervisning

Blogginlägg

Skolinspektionen har godkänt att en muslimsk friskola i Stockholm tillämpar könsseparerad undervisning i idrott. Det är häpnadsväckande och vi är många som förvånas och upprörs.

I Sverige är pojkar och flickor är varandras jämlikar. Inget av könen är överordnat det andra. Detta är en fundamentalt viktig värdering, som präglar vårt svenska samhälle. Därmed måste det vara helt uteslutet att göra åtskillnad på könen i undervisningen i skolan.

Skoinspektionen har att svara för tillsyn över rikets skolor och se till att dessa följer lag och förordningar. Jag har, förvisso utan att ha läst själva beslutet, svårt att se på vilka grunder myndigheten fattat detta beslut. Lagen gör ju inte skillnad på pojkar och flickor. Skollagen känner endast elever.

I en sekulär nation ska skolan vara en zon fri från religiösa påfund och tvång. Skolan ska förmedla kunskap utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Religionsuppfattning och -utövning är och ska förbli en personlig ensak.

Det är sorgligt och illavarslande att Skolinspektionen har gjort denna eftergift. Man funderar över vilka andra märkliga företeelser som sker i skolan med tillsynsmyndighetens godkännande eller med dess goda minne? Men det är också mycket anmärkningsvärt att allmän och skattefinansierad skola överhuvudtaget får organiseras och drivas på konfessionell grund.

Moderaterna i Skövde antog vid sitt årsmöte i vintras en motion av Anna Bergman om att inte tillåta förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell profil. Jag tycker att Skolinspektionens flata agerande understryker nödvändigheten av en sådan reform.

LÄNKAR:

Okej med könsseparerad lektion – SvD 27 augusti 2016
Skolan ska vara ickekonfessionell – blogg 25 februari 2016

Tappade uppkopplingen