Fel om motståndsrörelsen

Blogginlägg

I dagens Skaraborgs Allehanda påstår Douglas Hjalmarsson (L) att Liberalerna och Miljöpartiet är de partier som motsätter sig att ‪Cementa ska få nytt tillstånd att bryta kalksten i ‪‎Skövde‬.

Beträffande MP har han faktiskt fel. När kommunfullmäktige, med anledning av en motion från sagde Douglas nyligen ånyo tog ställning till saken, röstade endast en MP-ledamot nej. Två röstade ja. En avstod. Det framgår tydligt av protokollet (s 34).

Grunden för den politiska grenen av det lokala Cementamotståndet förefaller inte vara gjuten i betong, utan tvärtom porös, svag och uppluckrad. Sanningen är att de lokala Liberalerna endast har sällskap av Vänsterpartiet i sin syn på frågan. Det kan man också utläsa av protokollet.

LÄNKAR:

Vi stödjer Länsstyrelsens nej till Cementa – SLA 01 december 2015
Protokoll från Skövde kommunfullmäktige – 26 oktober 2015
Tidigare blogginlägg om Cementa

Tappade uppkopplingen