Fika med Katarina

Blogginlägg

Det är kul att de lokala bladen uppmärksammar kommunalrådet Katarina Jonssons (M) initiativ till att utveckla dialogen mellan väljare och valda i Skövde. Hon gör det genom att bjuda in till samtal över en fika. Att samtala över en rykande kopp kaffe är en invand tradition och en väl rotad del av den svenska kulturen och även den svenska politiken. När talmannen Andreas Norlén (M) för tid sedan skulle dyrka upp låsningarna i den hittills svåraste regeringsbildningen i modern, svensk historia, var just kaffe och småkakor några av hans verktyg i lådan.

Även om det förefaller vara en enkel åtgärd att bjuda in till fikasamtal är det samtidigt mycket ambitiöst. För givetvis tarvar det tid att regelbundet lösgöra sig för kaffe- och samtalsstunder. Tid är ofta en bristvara, i alla fall för en uppsatt politiker. För en sådan är kalendern oftast fulltecknad med olika besök, möten och sammanhang där man förväntas närvara och uppträda och dessutom göra det väl förberedd och påläst.

Samtalet är grunden för relationen och kommunikationen mellan väljare och valda. Det är genom samtalet som den förtroendevalde kan få del av uppdragsgivarnas olika uppfattningar, förhoppningar och förväntningar. Det är genom samtal som den förtroendevalde kan förtydliga sin uppfattning, ge en fördjupad bild av en fråga och ett sammanhang samt belysa olika politiska skiljelinjer. Kort sagt: Samtalet och diskussionen är grunden för den representativa demokratin.

Dessa samtal förs i vår tid sällan mellan fyra ögon över en rykande kopp. Kommunikationen sker ofrånkomligen oftare i medierna. Tonaliteten i samhällsdebatten har under de senare åren hårdnat och förråats. Så också lokalt i Skövde. Personangrepp på och förklenande tillmälen om de förtroendevalda, politiska företrädarna blir allt mer vanligt förekommande på insändarsidorna, men framförallt i lokaltidningarnas kommentarsfält i de sociala medierna. Där återfinns de nedlåtande och stundom rent elaka kommentarerna lika säkert som amen i kyrkan. Bakom skärmen och tangentbordet uttrycker sig flera på ett sätt som få skulle få för sig att göra i det fysiska mötet med andra människor av kött och blod.

Det personliga mötet och det respektfulla samtalet har således betydelse för att nå fram, för att förstå och för att bli förstådd. Detta utan att nödvändigtvis tycka lika, vara eller komma överens. Jag hoppas att flera Skövdebor hörsammar Katarinas inbjudan till en pratstund.

LÄNKAR:

Fika med Katarina Jonsson – Skövde Nyheter 04 mars 2020
Ny dialogsatsning: “Jag vill vara mer tillgänglig för Skövdeborna” – SLA 04 mars 2020

Tappade uppkopplingen