Filibuster i fullmäktige

Blogginlägg

I afton har det varit ett osedvanligt långt sammanträde i kommunfullmäktige. Det som förutspåddes bli den stora frågan – den som skulle vålla mest och längst debatt – fick, efter en inledande skärmytsling mellan de båda kommunalråden Katarina Jonsson (M) och Marie Ekman (S), skjutas på framtiden. Eller närmare bestämt till onsdagen, då det avbrutna sammanträdet återupptas.

Anledningen till det var att ärenden, som man på goda grunder trodde skulle omfatta ett mer rimligt tidsuttag, avhandlades både länge och väl. Hanteringen av Skövde kommuns årsredovisning för 2014 blev en riktig långkörare. Någon liknade det långa fullmäktigemötet vid en “demokratifest”. Flera av ledamöterna var i så fall riktigt partysugna. I alla fall var det ett stort antal oppositionsföreträdare som kände sig manade att påpeka brister i de siffror och värden som inte indikerade fullkomlighet. Några förslag om hur man borde gjort istället lyste dock med sin frånvaro. Både vid aftonens debatt och när besluten om budget fattades  i juni 2013.

Så när det äntligen var dags för det emotsedda beslutet om ett reviderat ägandedirektiv för kommunens bostadsbolag Skövdebostäder var klockan närmare 22.00. Enligt arbetsordningen ska då fullmäktige avgöra om sammanträdet ska gå vidare eller avbrytas för att återupptas senare. Efter en viss förvirring och samråd i de olika partigrupperna gick denna ordningsfråga till votering. Vinnarna i den bataljen blev de som ville ta kväll och fortsätta sammanträdet en annan gång. Till sist bestämdes det att mötet fortsätter på onsdag. Det blir lite av demokratifestens efterfest.

Jag tror inte att det var medveten filibustertaktik av motståndarna till ägardirektivet, även om företrädesvis sossarna tycks uppskatta tillfället att med sina falska påståenden sprida oberättigad oro bland hyresgästerna. Det är möjligen ett billigt sätt att knipa kortsiktiga politiska poänger. Men vi moderater tar gärna den debatten. När som helst och på hur många fullmäktigemöten som helst.

Vi tycker nämligen att det är både viktigt och självklart att erbjuda hyresgästerna i allmännyttan möjlighet att äga sin bostad. För det är ju ett erbjudande det handlar om. Inte ett tvång, som sosseriet falskeligen insinuerar. Och vi tycker att det är viktigt att Skövde kommun sätter långsiktiga och tydliga villkor för bostadsmarknaden. Det är så vi kan locka investerare att investera i nya fastigheter i vår kommun, vars bostadsmarknad annars riskerar att stängas av det allmännyttiga bostadsbolagets dominerande ställning. Med fler investerare kan vi höja byggtempot och öka utbudet av bostäder i vår stad, som ju växer och har en skriande efterfrågan på bostäder av allehanda slag.

På onsdag skjuter vi hål på den ägandefientliga vänsterns bräckliga argument.

LÄNKAR:

Fullmäktige avbröt sammanträde – SLA 27 april 2015
Blogg: Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt boende? – 23 april 2015

Tappade uppkopplingen