Film: Debatt med 50-öresoppositionen

På måndagen var det fullmäktigedebatt i Skövde. Min uppgift var främst att gå på Socialdemokraterna och ifrågasätta deras 50-öresopposition. Genom att plundra kontot för prognososäkerhet åstadkommer
S 0,5 % skillnad i utgifter gentemot Alliansen. Resten av deras långa önskelista är ofinansierad.

I klippet är det tyvärr ett tillfälligt avbrott! Därför tystnar jag och blir stelare än vanligt. Fullmäktiges ordförande låter därefter som om hans röst är maskerad. I verkligheten var det inte riktigt så…

LÄNKAR:

Se hela sändningen från fullmäktige!
Strategisk plan med budget 2012-2014

Tappade uppkopplingen