Film: Dörrknack i Dälderna

Idag har jag, tillsammans med andra Skövdemoderater, varit ute på samtalskampanj i Dälderna. Det innebär att vi knackar dörr och ber människor svara på vår enkät med lokala frågor. Många var inte hemma, utan var säkert ute i det vackra vädret. På två timmar fick jag ihop nio ifyllda enkäter.

Men kvantitet är inte det viktigaste. Det viktiga är att ta sig tid och lyssna, fånga upp idéer och bygga relationer mellan väljare, partiet och oss som kandiderar. Då måste man möta väljarna en och en.

När vi är klara med vår samtalskampanj, dvs den 19 september, ska vi kunna räkna 3000 enkäter. Informationen vi får av dessa ska vi använda vid utformningen av vår politik och ställningstagande i olika lokala frågor.

Man behöver nu inte passivt vänta hemma vid köksbordet på att en moderat ska dyka upp. Man kan kontakta mig, eller någon annan moderat, eller kan man fylla i enkäten på webben. Klicka här!

Etiketter

Tappade uppkopplingen