Finansministerns servettskiss är otillräcklig

Blogginlägg

Idag meddelade finansminister Mikael Damberg att regeringen ska kompensera hushållen för de drakoniskt ökade elpriserna under december – februari. Regeringens beredvillighet att skynda till hushållens hjälp ökade med några hundra procent efter att Moderaterna igår gick till riksdagen med förslaget om att slopa elskatten under januari och februari.

Nu är det inte alla hushåll som ska komma i åtnjutande av regeringens nyvaknade välvilja. Den omfamnar blott de hushåll som har en elförbrukning som överstiger 2000 kWh/månad. De husägare som förbrukar 1999 kWh/månad och nedåt får således vackert bita i det sura äpplet och bära sina ökade kostnader med jämnmod.
Det är inte rimligt. Anledningen till att husägare kunna pressa ned sin elkonsumtion beror ju ofta på att de vidtagit åtgärder för att det ska blir så. De har isolerat sina hus, bytt ut fönstren eller de har bytt ut direktriktad elvärme mot jord- eller bergvärme. Någon kanske till och med har anlagt solpaneler på taket för att generera en liten mängd egenproducerad elektricitet. Andra kanske har snålat och anpassat sin tillvaro efter de besvärliga omständigheterna. Duschat kort och kallt, sänkt innertemperaturen och kört disk- och tvättmaskiner under nätterna då elpriserna är lite lägre. Det hade de ingenting för.

Finansministern medgav själv att förslaget inte var färdigt utan kräver ytterligare bearbetning i riksdagen. Jag förutsätter att mitt parti Moderaterna verkar för en mer rimlig fördelning av den föreslagna kompensationen än den på finansministerns hastigt nedtecknade servettskiss.

I grund och botten är det bra att det efter Moderaternas initiativ ändå utvecklats en bredare politisk insikt om att det ekonomiska trycket mot hushållen behöver mildras. Men oavsett hur kompensationen slutligen utformas är det en ytterst kortsiktig lösning. Situationen måste hanteras mer genomgripande och långsiktigt. Sverige behöver en trygg elproduktion som kan tillhandahålla el till rimliga priser. Så som vi hade innan kärnkraften offrades på Miljöpartiets och andra kärnkraftsmotståndares altare och reaktorer stängdes.

Tappade uppkopplingen