Fler blanketter minskar inte utanförskapet

I dagens SLA svarar jag och de båda kommunalråden på en S-artikel om sociala investeringsfonder:

Tre lokala socialdemokrater beklagar i SLA (5 oktober) att majoriteten i kommunfullmäktige avvisade S-förslaget om att inrätta sociala investeringsfonder.

Det råder inga som helst meningsskiljaktigheter om att det är viktigt att tidigt göra insatser för att på så vis förhindra att unga faller i utanförskap. Sådana insatser görs också dagligen av olika medarbetare på olika platser och i olika verksamheter i Skövde kommun.

Men den sociala investeringsfonden är inget annat än en teknik för hur medel för dessa insatser ska fördelas. I fullmäktigedebatten förklarade Socialdemokraterna att själva fonden ska finansieras genom att anslagen till nämnderna minskas. Till denna fond ska förväntas sedan nämnderna vända sig för ansöka om pengar till den verksamhet, som syftar till tidiga insatser för barn och unga.

Vi menar att denna teknik är både indirekt och ineffektiv. Istället för att målmedvetet arbeta med barn och unga, riskerar tid, kraft och pengar gå åt till att skriva och handlägga ansökningar och att vända blanketter. Vi menar att unga människor i utsatta situationer inte alls är behjälpta av någon sådan ökad, kommunal administration.

Därför vill vi även fortsättningsvis se till att pengarna går direkt till nämnderna och verksamheterna, där de gör nytta. Vi vill också fortsätta att uppmuntra samverkan mellan nämnder och förvaltningar för att förbättra det samlade omhändertagande av våra utsatta unga. I budgeten för 2014 gör Alliansen i Skövde en både medveten och omfattande satsning om 22 miljoner kronor på unga i kommunen. Pengarna ska bland annat användas för olika arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och för att generellt förstärka kvaliteten i skolväsendet. En riktad satsning görs för att i lågstadiet ge bättre förutsättningar för att barn inte ska halka efter under de första, betydelsefulla skolåren.

Tidiga insatser ger senare ekonomiska besparingar, men de måste finansieras idag. Vi kan göra våra satsningar därför att Skövde, genom en framgångsrik, borgerlig politik, byggt upp en god ekonomi. Även fortsättningsvis måste ambitioner för välfärden gå hand i hand med god ekonomisk hushållning och omsorg om såväl skattebetalarnas som kommunens pengar. Detta ansvar tar Alliansen i Skövde.

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande

Leif Walterum (C),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

LÄNK:

Tråkigt nej till investeringsfond – S artikel, SLA 05 oktober 2013

Tappade uppkopplingen