Fler och bättre skoldagar

Blogginlägg

Skola läxor Idag på förmiddagen höll jag på sedvanligt vis pressträff efter skolnämndens sammanträde. Jag kunde då berätta om ett uppdrag till skolchefen att undersöka om antalet skoldagar för eleverna kan utökas med fem. Från 178 till 183. Syfte med idén, som kläckts av kloka och kreativa rektorer, är att frigöra tid för lärare att mötas, planera, utvärdera och ägna sig åt verksamhetsutveckling. Förutsättningarna för detta bedöms bli bättre om skoldagarna fler, men mindre kompakta och/eller mindre långa.

Vi ska alltså se om studietimmarna enligt timplanen, vilken beskriver hur många timmars undervisning eleverna i olika stadier ska få i de olika ämnena, kan läggas ut på fler dagar. Det är alltså inte fråga om att vi i Skövde ska åstadkomma ytterligare studietimmar för eleverna. Timmarna kommer att vara de samma, men skoldagarna bli fler. För att den ekvationen ska gå ihop är det ett antal lovdagar som får stryka på foten.

En utredning får nu visa om detta är praktiskt möjligt och om manövern verkligen ger de mervärden som nämnden uppnå. Denna ska ligga på nämndens bord i oktober, då läsårstiderna för nästkommande läsår ska beslutas. Som en del i utredningen ska givetvis även elevers och medarbetares uppfattningar om saken inhämtas.

Jag är inte säker på att alla elever kommer att vara överförtjusta i att lovdagar transformeras till skoldagar. Men jag är själv positiv till att försöka vinna tid för medarbetarna i skolan att medvetet arbeta med planering, uppföljning och utvärdering. Resultatet blir förhoppningsvis bättre verksamhet och högre måluppfyllelse för eleverna. Det vore värdefulla vinster!

LÄNK:

Kan få kortare sommarlov – Skövde Nyheter 24 april 2014

Tappade uppkopplingen