Fler parkeringar i Skövde

Foto: SLA.

På fredagen presenterade kommunalrådet Katarina Jonsson (M), gatuchefen Daniel Lindh och jag en satsning på fler korttidsparkeringar i centrala Skövde.

Syftet är att med dessa P-platser stödja handeln och stadslivet i centrum. Dessa korttidsparkeringar blir ett komplement till det befintliga utbudet. Tanken är att det ska bli lättare att angöra city, ställa bilen, snabbt lösa sitt ärende och åka vidare. För den som vill ägna längre tid åt vistelse i vår fina stad finns det gott om platser i P-husen samt invid Arena Skövde.

För detta tillskapas 20-talet platser på Petter Heléns gata. Dessa platser är tänkta att ha 60 minuters parkeringstid och ska vara avgiftsbelagda. På Rådhusgatan utanför SLA-huset tillskapas i en första omgång 20 talet platser avsedda för avgiftsfria 30-minutersparkeringar. I detta område ska därefter ytterligare platser ordnas. Gatuparkeringarna inrättas på våren, då det kräver målning på gatan etc.

Generellt sett råder det inte någon brist på P-platser i Skövde. Parkeringsbristen är en skröna som odlas ivrigt av olika förståsigpåare i lokaltidningarnas Facebook-trådar. Den är grundlös, vilket har bevisats av åtskilliga utredningar om parkeringssituationen i centrala Skövde.

Men det finns ett önskemål från framförallt handlarna att åstadkomma just fler korttidsparkeringar. Det önskemålet går vi nu till mötes. Att åstadkomma en lättillgänglig och attraktiv stadskärna är mycket angeläget.

LÄNKAR:

40 nya P-platser i centrum – SLA 07 december 2018 (låst)
Skövde får nya P-platser i centrum – Skövde Nyheter 06 december 2019 (låst)

Tappade uppkopplingen