Fler poliser behövs

Blogginlägg

Idag meddelar Polisen att den ska genomföra en särskild satsning för att åstadkomma trygghet i 14 problemområden i landet. Av dessa återfinns 6 i Göteborg. Ambitionen är att minska brottsligheten i dessa områden. Det bedöma vara gynnsamt även för övriga riket, eftersom mycket av den grova brottsligheten emanerar från de utpekade platserna.

Jag tycker att det verkar klokt och förnuftigt. Det är värdefullt att Polisen tar ett medvetet, samlat, nationellt grepp mot den grova brottsligheten. Den är ett stort och växande problem.

Men det räcker inte. Trycket på Polismyndigheten är hårt och det ökar. Att Polisen omdisponerar sina resurser för att bemöta den grova brottsligheten innebär sannolikt att den får göra avkall på annat.

Det behövs fler poliser för att hålla kriminaliteten stången och öka tryggheten i vårt land. Moderaterna föreslår att det de närmaste åren ska anställas ytterligare 1000. Jag är inte säker på att det räcker. Men det är ett väldigt viktigt och värdefullt första steg.

LÄNK:

Polissatsning på problemområden – GP 02 december 2015

Tappade uppkopplingen