Fler får möjlighet att äga sitt boende i Skövde

Blogginlägg

Bostad

I afton återupptogs det kommunfullmäktigemöte, vilket fick avbrytas sent på måndagskvällen. Efter ytterligare tre och en halv timmes debatt vann Alliansens förslag med röstsiffrorna 33 mot 22 (MP:s fyra ledamöter avstod från att rösta). Det innebär att kommunens allmännyttiga bostadsföretag även fortsättningsvis har en begränsning i hur stor del ska äga av det samlade hyresbeståndet i staden. Detta för att ge utrymme och möjlighet för andra aktörer att bygga nya bostäder i det växande Skövde. Det innebär också att flera hyresgäster kommer att få frågan om de vill bilda bostadsrättsförening och därmed som ägare ta över sin egen bostad.

Rörande det senare har det lokala sosseriet ansträngt sig för att sprida missförstånd och falskheter i syfte att oroa och uppröra hyresgäster och man gjorde det delvis även i aftonens debatt. Bjarne Medin (S) slog an tonen när han menade att Alliansens förslag om att tillfråga hyresgästerna var “en krigsförklaring”! Inga nyanser där inte.

Men om man nu i efterhand nyktert bortser från sossarnas ideologiska svulstigheter och indignerade utfall, finner man att det i sak inte skiljer oceaner mellan Alliansen och vänstergänget i frågan om ombildning. Sossarna skriver i sitt förslag att Skövdebostäder ska “medverka till att åstadkomma en variation av upplåtelseformer”. Alliansen att “arbeta för att ombilda hyreslägenheter till andra upplåtelseformer, samt aktivt agera och hantera omställningen i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer”.

I klartext innebär det att sossarna inte motsätter sig ombildning av bostadsrätter. Men sossarna vill göra det avsevärt krångligare att få den till stånd. S-modellen går ut på att hyresgästerna inte ska få någon information och allra minst någon fråga eller något erbjudande. De boende måste således själva sätta sig in i lagstiftning och andra förutsättningar samt initiera och driva en process. Det är så klart ganska krävande och svårt.

Robert Ciabatti (S) hävdade högljutt att inga hyresgäster är intresserade av någon ombildning! Hur han nu kan vara så tvärsäker på det? Ingen har ju ännu fått frågan. Därmed finns det ingen saklig grund för denna tolkning av folkviljan. Återstår gör endast något slags ideologiskt betingat sosseideal; Människor ska inte äga sina bostäder! Människor ska bo jämlikt i kommunalt ägda hyreslägenheter!

Det blev en smula festligt när Katarina Jonsson (M) i förbifarten nämnde att oppositionsledaren Marie Ekman (S) själv är bostadsrättsinnehavare. Något som hon ju vill förneka – eller i alla fall försvåra för – Skövdebostäders hyresgäster att bli. “Mitt boende hör inte hit”, fräste en irriterad Marie.

Alla ska bo i hyresrätt, men inte sossarnas Marie.
Hon vill äga och stå fri.

LÄNKAR:

Slutligt ja till ägardirektiv – SLA 29 april 2015
Ja till bostadsrätter efter lång debatt – Skövde Nyheter 29 april 2015
Blogg: Filibuster i fullmäktige – 28 april 2015
Blogg: Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt boende? – 23 april 2015
Ägardirektiv och förslag till beslut – kommunfullmäktiges i Skövde handlingar 27 april 2015

Tappade uppkopplingen