Fokus på brottsbekämpning och -förebyggande

Idag besökte Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesman, besökta Skaraborg. Jag deltog, tillsammans med andra riksdagskandidater och lokalt förtroendevalda, i besöket. Första anhalt var polishuset i Skövde där vi samtalade med företrädare för Polisen och kommunens säkerhetssamordnare. På grund av tågförsening kunde dessvärre inte Johan delta så som tänkt. Men besöket blev trots detta mycket bra och intressant.

Vi talade bland annat om betydelsen av det tidiga, förebyggande arbetet och hur viktigt det är att myndigheter kan samverka utan de besvärande hinder som sekretessbestämmelser idag medför. Vidare talade vi om kamerabevakning och svårigheterna att få kamerorna på plats. I Skövde har vi hållit på i åtskilliga år med att försöka få tillstånd för bevakning av kroggatan och andra, brottsutsatta platser i centrala Skövde. Hittills har vi gått bet på grund av en undermålig lagstiftning.

Skaraborgs Allehanda följde upp med en intervju med oss deltagande moderater (artikel – låst).

LÄNK:

Möjlighet till kameraövervakning – se över lagstiftningen – SLA 21 mars 2022

 

Etiketter

Tappade uppkopplingen