Folkligt stöd för militärt stöd

Blogginlägg

SOM-institutet visar att det finns en stark folklig anslutning bakom idén att polisen ska kunna få militärt stöd. I en undersökning uppger 78 % att det är en viktig uppgift för Försvarsmakten att bistå polisen vid insatser mot grov kriminalitet. Detta redovisas i en debattartikel i DN.

2019 föreslog jag i en motion till Moderaternas partistämma just att Polisen, vid extraordinära, samhällshotande situationer, ska kunna rekvirera militärt understöd även för uppgifter som kan medföra våldsanvändning. För detta saknas lagstöd idag.

I motionen skrev jag: “Först och främst ska poliserna i Sverige blir fler så att myndigheten kan lösa fler kvalificerade uppgifter, utan att det går ut över de enklare och mer vardagliga. Men staten

bör ändå ge lagligt utrymme för Polisen att vid behov kunna begära understöd från Försvarsmakten. Ytterst handlar det om att säkerställa att staten kan uppfylla sin del av samhällskontraktet genom att upprätthålla våldsmonopolet, lag och ordning. Det handlar om att ge förutsättningar för staten att optimerat använda sina förmågor och resurser samt att kunna kraftsamla dem när det behövs. Att avstå från den möjligheten innebär att en ökad risk för staten att misslyckas med en av sina mest primära uppgifter; att skydda sina medborgare. Förtänksamhet är bättre än efterklokskap”.

Det finns ett starkt, folkligt stöd för att genomföra en mycket angelägen lagändring. Det finns ingen anledning till att vänta med att ge medborgarna det ökade skydd som en sådan reform skulle innebära.

LÄNKAR:

Starkt stöd för att sätta in militärt stöd mot grov kriminalitet – DN 07 juni 2021
BLOGG: Låt försvaret stödja polisen – 10 februari 2019

Tappade uppkopplingen