Folkomröstning? Nej!

Blogginlägg

Cementa

I dagens SLA frågar Miljöpartiets veteran (har inte MP egentligen en maxgräns för tjänsteår i politiken?) Sture Grönbladh om Moderaterna stödjer ett förslag om att folkomrösta om Cementas brytning efter 2017? För en motion med detta förslag har tydligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet knåpat ihop.

Jag kommer,  som Moderaternas gruppledare i Skövde, se till att frågan snarast besvaras. Det blir naturligtvis ett rungande nej till svar! Moderaterna kommer inte att biträda krav på någon folkomröstning rörande Cementas framtid.

Som skäl för detta skulle jag och vi kunna anföra att det orimliga i att en kommuns invånare godtyckligt folkomröstar om hur någon annans egendom ska disponeras. Det är inte upp till Skövdes invånare att igenom omröstningar fatta beslut om eller åt varken Cementa, Volvo eller något annat företag, som råkar vara verksamt i staden.

Jag skulle kunna påminna Sture Grönbladh om att Sverige styrs genom lag.  Just nu tillämpas lagstiftningen i Miljöbalken, när Cementas täktansökan prövas och så småningom beslutas. Den som har synpunkter på denna lag eller andra, vilket man mycket väl kan ha, erbjuds omröstning vart fjärde år genom allmänna val till riksdagen. Men ingen ska förledas att tro att man med någon lokal omröstning, om vad än det må vara, kan övertrumfa lagen.

Men jag kommer nöja mig med att kort och gott konstatera att det inte finns någon formell grund för en folkomröstning. En kommunal folkomröstning är rådgivande för beslut som kommunfullmäktige fattar. Men det är nu inte Skövde kommunfullmäktige, som har att besluta om huruvida Cementa ska få utökad täkt eller inte. Denna fråga avgörs nämligen av Mark- och miljödomstolen. Skövde kommun har blott att yttra sig.

I denna process har Skövde kommun, liksom Moderaterna i Skövde som parti, varit aktiva och engagerade för att se till att viktiga aspekter blir belysta och beaktade inför beslutet. Moderaterna har avgett yttrande och har också presenterat en idé för hur det aktuella området ska kunna användas i framtiden. Alltså den dag Cementa har brutit sin sista sten ur berget.

Jag kommer också konstatera att det är i det närmaste bedrägligt att iscensätta skendemokratiska processer, vars utgång inte alls påverkar saken. Jag kommer också hävda att något sådant dessutom vore ett kvalificerat slöseri med våra skattebetalares pengar. För en folkomröstning kräver en tämligen stor apparat och är långt ifrån gratis att genomföra. Den går lös på ungefär två miljoner kronor.

Sammanfattningsvis: Vi moderater kommer inte att agera stödtrupp för tokiga idéer från Skövdes yttre vänster.

LÄNKAR:

MP:s artikel i SLA (18 april 2013)
Skövdemoderaternas yttrande angående Cementas täktansökan (01 mars 2013)
Cementas information om täktansökan

2 Replies to “Folkomröstning? Nej!”

 1. Anders G skriver:

  Tack för respons. Jag delar Din demokratisyn och håller till fullo med om att två miljoner kronor gör sig bättre i skolnämndens verksamhet än för att öppna vallokalerna för en ickeomröstning.

  Och visst var det lite kul att stryka kandidater när det begav sig! 🙂 Jag vet inte hur det skulle fungera om man både kunde stryka och kryssa. Jag tror personligen att vi på sikt kommer att gå mer mot personval och att formerna för detta kan utvecklas. Men det är komplicerade saker att ändra valprocedurer!

 2. Eilert skriver:

  Dina åsikter om folkomröstningar är också mina:
  Vi har en reprensentativ demokrati och då skall vi utöva vår rätt vid de allmänna valen. Jag skulle dock vid valen vilja återinföra möjligheten att stryka kandidater.
  De pengar som en folkomröstning kostar behövs på andra områden t.ex. inom “Din” förvaltning.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen