Folkomröstning om kärnkraft

Blogginlägg

Socialdemokraterna ansluter sig nu till det förslag som Moderaterna tidigare lagt fram; ett högkostnadsskydd för att kapa de extrema kostnadstopparna på hushållens elräkningar till hösten och vintern.

Även om jag inte är fullt övertygad om den tekniska konstruktionen för åtgärden, menar jag att det är nödvändigt att på kort sikt lätta på hushållens bördor. Elpriserna kommer att stiga till aldrig skådade nivåer. Elräkningarna kommer att bli enorma kostnadsposter för hushållen. När staten ställer till det är det rimligt att staten också tar ansvar för att freda medborgarna från de allra grövsta konsekvenserna.

Men ingen ska låta sig luras av sosseriets snack om ”krigsekonomi”. Den svenska energikrisen förstärks förvisso av att Putin stryper gasleveranserna till Europa. Men i grunden är krisen helt och hållet självförvållad genom Socialdemokraternas och Miljöpartiets huvudlösa avveckling av svenska kärnreaktorer. Krisen förstärks också av att jätten Tyskland har gjort samma aningslösa resa.

Magdalena Anderssons plan sträcker sig inte längre till hösten och till en kortsiktig, ekonomisk åtgärd. Men långsiktigt är det naturligtvis helt ohållbart att staten ska subventionera elkonsumtion på detta sätt. För att Sverige ska komma loss från den skitsits som vänstern har satt landet i, behöver ny planerbar energi tillföras. Nya reaktorer måste uppföras.

Det kommer ta tid. Innan vi har nått dit kommer resan vara svår och dyr. Men utan ett maktskifte kommer färden inte ens att påbörjas. Magdalena Andersson bär inte någon idé om ny kärnkraft i sin ränsel. Hennes tilltänkta stödpartier gör det absolut inte heller. Valet den 11 september är en folkomröstning om kärnkraft i Sverige.

Den som vill avbryta det MP-regisserade kaoset och ta tag i den svenska energipolitiken ska låna sin röst till Moderaterna.

LÄNK:

Regeringen vill att 30 miljarder ge i elprisstöd – SVT 17 augusti 2022

Tappade uppkopplingen