För ett tryggare Skövde

Idag har jag och allianskamraterna Gunvor Kvick (C), Christer Winbäck (L) och Conny Brännberg (KD) presenterat ett förslag om ökad förekomst av trygghetsfrämjande kameror i Skövde. Förvisso anser vi att Skövde i allt väsentligt är en trygg stad och att kommunen genomfört flera framgångsrika projekt för att hålla nere brottsligheten. Men vi ser att samhället förändras och vi inser att när Skövde växer, utvecklas och förändras kommer nya utmaningar att följa.

Därför vill vi dra igång ett försök med kameror som håller ett öga främst på platser och områden som är mer framträdande i brottsstatistken. Men också sådana som i sig har dålig insyn och utgör otrygga miljöer. Vilka dessa platser är kan man räkna ut genom att studera statistik över anmälda brott. Sedan tidigare vet vi att centrala Skövde är tungt representerad i statistiken.

Dagens presentation höll vi på just en sådan plats som på goda grunder ter sig otrygg; Garpaparken. Där har kommunen jobbat med bland annat förbättrad belysning. Men ändå är delar av parken skyddad från insyn och det var här som ett av de vederstyggliga rånen mot äldre kvinnor skedde i maj månad.

Idén är att detta ska vara ett pilotprojekt. Om kostnaderna är rimliga, om det tas emot väl av invånarna och – framförallt – om kamerorna har en mätbar, nedhållande effekt på brottsligheten, ska vi gå vidare, utveckla och permanenta verksamheten. Dock vill jag understryka, och det gör vi också i vårt förslag, att kameror i sig inte löser några problem. Det är ett komplement till framförallt poliser, men också andra brottsförebyggande aktörer och insatser.

Poliser lär vi dessvärre inte se fler av med den nuvarande rödgröna regeringen. Alliansen har föreslagit att ytterligare 2000 poliser ska utbildas och anställas. Det är ett bra första steg, men även det sannolikt för lite, tror jag. Jag menar att staten och samhället i dessa tider borde satsa mer på såväl inre som yttre säkerhet. Och med Alliansens kameraförslag kan Skövde kommun ge ett litet men värdefullt bidrag till kampen mot brottsligheten.

LÄNKAR:

Förslag: För ett tryggare Skövde – Alliansen i Skövde, juni 2016
Övervakning för ett tryggare Skövde – SLA 21 juni 2016
Alliansen vill sätta upp kameror i Skövde – Skövde Nyheter 20 juni 2016

Etiketter

Tappade uppkopplingen