För lite. För sent.

Blogginlägg

För lite och för sent. Regeringen vill nu sent omsider ändra lagen så att ungdomsrabatten slopas för unga förbrytare från 18 års ålder. Det gäller för grova brott såsom mord, dråp, grov misshandel och våtdräkt.
Men inte övriga brott som stöld och mindre grova misshandelsbrott. En ung brottsling kan därmed etablera sig som livsstilskriminell och begå systematisk brottslighet. Så länge den unge förövaren undgår att dömas för de grövre brotten kan denne vara trygg i förvissningen om att det svenska rättsväsendet ser mellan fingrar, daltar och ger rabatt för förseelsen.

De ännu yngre förbrytarna, som begår allvarliga brott långt innan de nått 18 års ålder, omfattas inte alls av några förslag från regeringen. I gårdagens Aktuellt talade justitieministern om ”kommunernas ansvar”. Kommunala fritidsgårdar är alltjämt Socialdemokraternas enda idé för hur att möta ungdomsbrottsligheten. Trots att denna visat sig vara verkningslös och behöver kompletteras med mer handfasta och korrigerande åtgärder.

Det är naturligtvis välkommet att denna regering ändå gör någonting för att möta den brottslighet som i allt högre grad slår klorna om vårt samhälle och i förlängningen riskerar att bli systemhotande. Men senfärdigheten är orursäktlig. Förslagen har framförts under flera års tid men har hittills nonchalerats och/eller avvisats av den arrogante, ansvarige ministern.

Mer behöver uppenbarligen göras på området. Lika uppenbart är att den nuvarande regeringen är oförmögen att göra vad som krävs.

Tappade uppkopplingen