Föraktet är hatets förryttare

Blogginlägg


I Skövde Nyheter berättar jag om hur jag ser på säkerheten i valrörelsen. Det är i grunden mycket sorgligt att resonemang om säkerhet och risker är något som behöver ta allt större plats. Det är oacceptabelt att människor väljer bort ett samhällsengagemang eller ser sig nödgade att avsluta det för att de inte vill möta eller orkar uthärda hoten och hatet.

Jag har för egen del aldrig känt mig hotad och jag är inte orolig eller rädd. Jag ser valrörelsen som en fin möjlighet att få föra samtal med människor om läget i Sverige och vägen framåt för vårt svenska samhälle. Men på sociala medier får jag min beskärda del av politikerföraktet i form av förklenande tillmälen om min person.

På sociala medier tycker jag att tonen med tiden har förråats. I trådarna läser jag frekvent nedlåtande och i värsta fall hatiska uttryck riktade mot förtroendevalda, debattörer och andra offentliga personer. Uttryck som bara kan syfta till att såra och skrämma.

Föraktet och respektlösheten är hatets förryttare. Med hatet och hoten kvävs demokratin. Därför har vi alla ett ansvar för att hålla en anständig ton nu och i den valrörelse som om några veckoreskalerar. Jag lovar att anstränga mig för att ta min del av det ansvaret.

LÄNK:

Riksdagskandidaterna om säkerheten under valrörelsen – Skövde Nyheter 22 juli 2018

Tappade uppkopplingen