Fördröjningsstrid

Blogginlägg

Fördröjningsstrid. Statsministern och centerledaren hoppas, genom att skyffla över beredningen av bestämmelserna för hyressättning till parterna på bostadsmarknaden, att vinna tid, undanröja risken för extraval och på så vis öka sannolikheten för överlevnad fram till valet den 11 september 2022.
Det var ett magrare bete än jag trodde skulle kastas åt Vänsterpartiet. Återstår att se om Dadgostar sväljer det. Att döma av den tweet som lästes upp under presskonferensen gör hon inte det.

Statsministern påtalade, som väntat, det oansvariga i att framkalla en politisk kris under en pandemi. Nu är det emellertid så att statsskicket med parlamentarismen inte upphört att existera på grund av viruset. Det är fortfarande statsministerns ansvar att föra en politik som tolereras av en majoritet av Sveriges riksdag, folkets valda ombud. Det har han inte gjort.

Att just regeringen Löfvén skulle vara en vital del för rikets pandemihantering är dessutom önsketänkande från regeringschefens sida. Hanteringen lämnar ju mycket övrigt att önska, vilket bland annat riksdagens konstitutionsutskott har konstaterat och kritiserat regeringen för. Den här regeringen har radat upp misslyckanden och pandemihanteringen är tyvärr inget undantag.
Jag noterade att centerledaren benämnde partierna utanför Januari-avtalet som ”en ohederlig koalition”. Jag undrar vad man i så fall ska kalla JÖK?

Avslutningsvis kan jag återigen konstatera att knasiga konstruktioner som December- och Januariöverenskommelser, vilka syftat till att stänga ute V och SD, har misslyckats och det grovt. Dessa båda partier har istället vuxit och står nu i fokus för den svenska, nationella politiken. Pinsamt.

Tappade uppkopplingen