Förenkla enklare planändringar

Blogginlägg

SLA, det lokala bladet, återger idag ett pressmeddelande från Bygglovsnämndens beslut om verksamhetsplan för nämnden.

Det handlar om att förenkla processen för enklare och mindre ändringar av detaljplaner. I Skövde, liksom i de flesta andra kommuner i riket, finns det gott om gamla och inaktuella detaljplaner. Dessa planer upprättades för länge sedan när rättstillämpningen var en helt annan. Lagen var en annan och lokala dispenser var länge förekommande för att hantera oönskade konsekvenser av en begränsande plan.

Numera gäller Plan- och bygglagen. Detaljplaner ska följas bokstavligt och slaviskt. Utrymmet för avvikelser är mycket litet. Det innebär att det finns många människor som vill bygga till och/eller ut, men förnekas detta eftersom detaljplanen inte ger utrymme för det. Att ändra på en detaljplan är komplicerat och kostsamt. Effekten blir att sådant som skulle kunna byggas förblir obyggt. Människor och byggdrömmar begränsas och hindras av en gammal plan.

Åt detta gör regering och riksdag ingenting, trots att en enkel lagändring vore ett tämligen enkelt sätt att öka byggandet på.

I Skövde ska vi däremot göra det som står i vår makt för att så långt det är möjligt förenkla förfarandet för planändringar. Vi ska hålla kostnaderna nere och byggtempot uppe. Och förhoppningsvis frigöra en och annan bostadsdröm.

LÄNK:

Nya direktiv ska ge kortare handläggningstider för bygglov – SLA 17 december 2019

Tappade uppkopplingen