Skövde behöver företagsamhet

Blogginlägg

I veckan har jag träffat engagerade och inspirerade Skövdeföretagare inom helt olika branscher. På torsdagen träffade jag Ingi Jonasson och Thordur Erlingsson på Asitis och InExchange, akademikertunga företag som arbetar med IT-lösningar i världsklass. På fredagen var jag med när t. f. arbetsmarknadsministern Tobias Billström mötte Susanne Fogelberg på SeniorJobb och två av medarbetarna i hennes pool. SeniorJobb arbetar med mer enkla, hushållsnära tjänster som fått ett uppsving i och med RUT-reformen. Således helt väsensskilda företag. Det som förenar Susanne, Thordur och Ingi är att de alla är fullfjädrade entreprenörer. De ser affärsmöjligheter, tar risker, satsar och förverkligar med okuvlig energi sina idéer. Det är sådana människor som utgör grunden för det svenska välfärdssamhället.

Vi behöver mer av företagande i Skövde. Vi måste alltid anstränga oss  för att hålla jordmånen för entreprenörer gynnsam. Detta är viktigt för att på sikt minska det idag gigantiska beroendet av Volvo, eftersom vi vet att fordonsbranschen är stenhård och utsatt för tuff konkurrens från producenter i låglöneländer.

Det mesta av villkoren för företagandet beslutas i Sveriges riksdag. Valet den 19 september är därför ett väsentligt vägval. Om den rödgröna oppositionen skulle vinna, skulle förutsättningarna förändras på många sätt. Låt mig nämna några:

– Benen för företagandet inom hushållsnära tjänster slås undan när RUT-avdraget omgående avskaffas.
– ROT-avdraget avvecklas efterhand, vilket naturligtvis påverkar hantverksföretagandet negativt.
– Förmögenhetsskatten återinförs, vilket innebär att tillgången till riskkaptial i Sverige dramatiskt försämras.
– Kärnkraften avskaffas, vilket leder till osäker energiförsörjning och garanterat högre elpriser.
– Arbetsgivaravgiften för unga höjs dramatiskt, vilket försvårar för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Utgången av riksdagsvalet kommer således få stor påverkan på Skövde. Vid sidan av de direkt företagarfientliga rödgröna förslagen ligger ju också en våldsam reducering av försvarsanslagen, som definitivt kommer medföra reduktioner av vår garnison.

Jag hoppas givetvis att Alliansen vinner valet. Då kan vi lokalt inrikta oss mot utveckling istället för krishantering. För visst finns det saker vi lokalt och regionalt måste ta oss an för att förbättra företagsklimatet:
– Vi måste fortsätta att slåss för fortsatta, statliga investeringar i infrastrukturen i Västra Götaland.
– Vi ska vara öppna att med kommunala medel förskottera angelägna vägbyggnationer. En sådan är riksväg 49.
– Vi ska göra vad vi kan för att öka kapaciteten på Västra stambanan. Proppen i Lerum måste lösas upp en gång för alla!
– Vi ska öka antalet entreprenader i den kommunala verksamheten. För mycket verksamhet sker idag i kommunal regi.
– Vi genomför nu en satsning på lärarlönerna. Skolorna i Skövde ska hålla hög kvalitet och bidra till att unga väljer att utbilda sig vidare.
– Vi ska föra dialog med Högskolan i Skövde om hur den bättre kan samverka med det regionala näringslivet, framförallt inom forskningen.
– Vi ska planera för fler, attraktiva bostäder. Vårt centrala men natursköna läge är ett starkt argument för att människor ska bosätta sig och arbeta i Skövde.

Tappade uppkopplingen