Förhoppning om Skövdeandans restaurering

Blogginlägg

Det har varit uppenbart att krafter i de lokala Socialdemokraterna sedan en tid har strävat efter att skärpa tonläget och den politiska konflikten gentemot den styrande Alliansen. Men den eskalerade konfliktnivån har också bidragit till att dela S-partiet. Att sossar utmanar, voterar och stökar inför öppen ridå är tämligen ovanligt. Socialdemokrater brukar annars traditionellt utmärka sig genom att vara disciplinerade och utåt upprätthålla en enad fasad.

I två SLA-artiklar under julhelgerna vittnar två före detta, ledande, lokala socialdemokratiska företrädare om den maktkamp som rasat mellan falanger inom det lokala S-partiet. Det förra oppositionsrådet Marie Ekman beskriver en intrigrant miljö där motståndarfalangen inte dragit sig för att desavouera henne. Även Helena Dahlström berättar om strider och kupper samt beklagar den vinnande falangens iver att föra en hård oppositionspolitik, något som hon menar inte gagnar Skövde.

Jag tror att Helena Dahlström har väldigt rätt i det. Jag är övertygad om att det har varit en styrka för vår kommun att politiken genom givande, tagande och kompromissande har navigerat mot breda lösningar i större frågor. Det stärker inte Skövde om politiska konflikter ges egenvärde och upphöjs till självändamål. Dahlström fångar väl det som kommit att kallas för Skövdeandan: “Vi har inte älskat varandra hela vägen dit, men vi har alltid nått lösningar”.

Julhelgens SLA-artiklar vittnar om att Socialdemokraterna i Skövde är ett parti som är tärt av interna motsättningar. Två företrädare med erfarenhet och erkänd kompetens har ställts åt sidan och ersatts med mindre politiskt rutinerade personer. Valresultatet gjorde också tydligt att väljarna inte var imponerade av den nya, konfrontatoriska S-linjen. Socialdemokraterna i Skövde minskade sin väljarandel med dryga tre procent och var därmed kommunvalets största förlorare.

Efter valet finns det inte längre någon politisk majoritet i kommunfullmäktige och inte heller i huvuddelen av kommunens nämnder och styrelser. Politiska kompromisser i större frågor är därmed eftersträvansvärda för att kommunen ska föras framåt. Men det parlamentariska läget utgör samtidigt en lockande miljö för politiker som roas av att med kortsiktiga segrar knipa politiska poäng för publiken i det egna partiet att beskåda och applådera. Återstår att se hur S-falangstridens segerherre Johan Ask avser att agera nu när han har installerat sig i den stol som han hett har eftersträvat. Kommer han att verka för en restaurering av Skövdeandan eller väljer han att bli dess baneman? Jag känner Johan efter att i fyra år ha kamperat med honom i dåvarande Skolämndens presidium. Jag uppfattar att han förvisso är en politiker med en tydlig vänsterkompass, men också en rejäl och pålitlig person som förmår att ingå och orkar stå upp för politiska överenskommelser som är till gagn för kommunen, även om de inte är publikfriande. Det är värdefulla egenskaper.

Det är min förhoppning att det uppskruvade debattklimat och det mer konfrontatoriska, politiska förhållningssätt som vi sett växa fram och kulminera under valåret, främst syftade till att vara hävstång i den interna S-bataljen. Med valet bakom oss och de politiska laguppställningarna formerade hoppas jag att Skövdeandan ska restaureras så att förtroendevalda ansvarsfullt ska förmå att söka samförstånd i sådana frågor som är av långsiktig och betydande karaktär för medborgare och kommun. För detta har givetvis vi i borgerligheten ett stort ansvar. Det är vi som besitter ordförandeposterna och det är vi som ska slå an tonen för det politiska samtalet i kommunen.

Med en anda av hoppfullhet önskar jag därmed läsare av denna blogg en god fortsättning på det nya året. I och med ingången av 2019 är jag ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde kommun. Denna och Valnämnden är de enda nämnder där Alliansen alltjämt har en borgerlig majoritet. Det hindrar mig inte från att eftersträva dialog och försöka nå samsyn med Skövdes bästa för ögonen. Ett nyårslöfte är att fortsätta att kommentera såväl nationell som lokal politk på denna blogg. Jag inleder med detta mitt 798:e inlägg det nionde året som aktiv bloggare.

LÄNKAR:

S-topp lämnar politiken – SLA 01 januari 2019
Marie vill finna positiv energi – SLA 25 december 2018

Tappade uppkopplingen