Förmynderi i repris

Blogginlägg

Jag läser att Vänsterpartiet i Skövde motionerar till kommunfullmäktige om att skolorna ska servera endast vegetarisk mat minst en dag i veckan. Enligt motionens rubrik “Vegetarisk måndag” har man till och med bestämt sig för vilken veckodag det ska vara. Inga detaljer åsidosätts när vänsterpartisterna försöker sig på att kontrollera, reglera och styra människorna.

Ivern att bestämma vad eleverna ska äta (och när) tycks stå högt upp på agendan för vänsterpartisterna. Så ivriga är de att de tycks ha glömt att kommunfullmäktige så sent som på skottdagen (29 februari) avslog V:s tilläggsyrkande om just en köttfri dag. Detta i samband med att ärendet om kommunens måltidspolicy beslutades.

Möjligen är vänsterfolket så förtjusta i sitt favoritprojekt att de heller inte har märkt att de inte är själva i spåret? Redan i begynnelsen av denna mandatperiod, den 24 november 2015, motionerade nämligen Miljöpartiet om just denna sak. Miljöpartisterna ville införa den köttfria dagen (dock ej specificerad till måndag) på försök i ett år för att därefter utvärdera experimentet. Denna motion måste nu närma sig kommunfullmäktige. Jag läste i Servicenämndens protokoll från december 2015 att den beslutade föreslå att motionen ska avslås.

Det ter sig absurt och riktigt fattigt att V nu än en gång kommer dragandes med samma hopplösa förslag. Att majoriteten i kommunfullmäktige skulle vända på en femöring och gå Vänsterpartiets förbudsiver till mötes förefaller minst sagt – och dessbättre – alldeles osannolikt. Innovationen att precisera köttförbudsdagen till att vara måndag lär knappast ändra på den saken.

Tappade uppkopplingen