Första mötet med skolalliansen

Blogginlägg

Ikväll har jag som ordförande lett den nyvalda skolnämndens första möte. Föredragningslistan var väldigt mager och tunn. Mötet var sammankallat enkom för att konstituera nämnden och få ett arbetsutskott valt. Det lyckades vi med! AU består numera av mig som ordförande, Johan Ask (S) som vice ordförande och Gunvor Kvick (C) som ledamot. Bra och rejäla personer båda två.

Kvällens viktigaste möte var det med Alliansgruppen efteråt på Hotell Billingen. Mötet syftade till att staka ut kursen, resonera om politiska prioriteringar och bestämma hur vi ska ordna vårt fyrpartisamarbete i nämnden. Jag är mycket nöjd med detta möte! De borgerliga partierna har verkligen lyckats utse ambitiösa och engagerade människor som ledamöter och ersättare i skolnämnden.

Vi kommer huvudsakligen att prioritera två saker i vårt arbete; Budgetdisciplin och kvalitet! Den förra nämnden har gjort ett imponerande arbete för att hålla ihop ekonomin och vända ett tidigare traditionellt underskott till att bli en ekonomi i balans. Det är centralt. Vårt nya lag kommer därför till dukat bord, men det gäller verkligen att vara vaksam. Vi ska hålla i pengarna, så att verksamheten får långsiktiga och trygga förutsättningar att utvecklas utan några upprivande, panikartade nödstopp!

Den andra uppgiften är omfattande och svår, men oerhört viktig. Vi ska höja kvaliteten i skolan och förskolan i Skövde. Vi ska se till att barn och ungdomar verkligen lämnar skolan med godkända betyg och de kunskaper de behöver för att kunna tillgodogöra sig livets krav och utmaningar. Vi ska bli bäst i klassen i Västra Götaland. Det är ingen enkel uppgift. Det finns inga Alexanderhugg för att lösa denna komplexa knut. Det krävs ett tålmodigt, engagerat och stundom tufft arbete. Till att börja med ska vi få på plats ett kvalitetsmätningssystem värt namnet, så att vi får rimliga möjligheter att värdera vilka insatser som verkligen behöver göras.

Till sist var vi överens om att våra fyra år i nämnden är ett lagarbete och att alla fyra partier 2014 ska kunna möta väljarna med besked om framgångar i den lokala skolpolitiken. Det är ju i vår majoritetsgrupp som politiken formas. Det krävs därför initiativkraft från de olika borgerliga partiföreträdarna, men än mer ansvarstagande, ödmjukhet och kompromissvilja. Jag kände att det finns mycket av allt detta i vår grupp. Det här kommer att bli riktigt bra!

Tappade uppkopplingen