Första spadtaget

Blogginlägg

Idag har jag varit med om att “ta ett första spadtag” för den nya förskolan i Trädgårdsstaden. Som arméofficer har jag tagit många spadtag i mina dagar, men detta var mitt första under mer ceremoniella omständigheter.

Det blir verkligen en speciell byggnad! Skövdeföretaget Calles Bygg uppför ett passivhus i två våningar. Förskolan blir synnerligen energisnål. Energianvändningen beräknas till 45 kWh/kvm jämfört med Boverkets normkrav på 130 kWh/kvm!

Jag är så klart glad över att det byggs ytterligare förskolor i Skövde. Det behövs för att möta den ökande efterfrågan på barnomsorg med pedagogiskt innehåll. Under de kommande åren bygger vi i Skövde om och till sex förskolor! Jag tycker också att det är roligt att kommunen väljer att uppföra ett hus som sticker ut.

I mars ska byggnaden slutbesiktigas. Strax därefter slår det upp dörrarna för små Skövdebor!

Läs mer om Trädgårdsstadens förskola.

Etiketter

Tappade uppkopplingen