Förstärk Tullen

Blogginlägg

I SLA läser jag att Skövde Golfklubb blivit bestulna på inte mindre än 18 robotgräsklippare i det större och dyrare formatet. Det sammanlagda värdet av de stulna robotarna beräknas till 800 000 kr. Till det tillkommer olika åtgärder som klubben behöver vidta för att parera konsekvenserna av förlusten och fortsätta att hålla banan i spelbart skick. Det är ett hårt slag för klubben.

Polisen har ännu inga misstänkta. Naturligtvis kan man bara spekulera om var de exklusiva maskinerna kommer att föras för försäljning. Men knappast är det på Blocket man kommer att hitta dem. Stulna fordon, båtmotorer, maskiner, redskap och annat stöldgods brukar omsättas utanför rikets gränser. Det sorgliga är att det är en tämligen liten risk att föra det dit utan att så att säga åka dit.

Tullen får sedan augusti förra året befogenhet att ingripa för att hindra utförsel av stöldgods och kvarhålla misstänkta individer i väntan på Polis. För eftersom det rör sig om häleribrott är det Polisens ansvar att utreda dem. Tullen främsta uppgift är att förhindra och beivra smuggelbrott. Inom sina begränsade resurser, prioriterar därför Tullen kontrollen av de inkommande transporterna i jakt på bland annat illegala vapen och droger. Kontrollerna av utgående transporter är därmed avsevärt färre än kontrollerna av det som kommer från andra hållet.

Regeringen har inte heller givit någon anvisning om något annat. En snabb titt på regleringsbrevet säger att regeringen lägger mer möda på att ge Tullverket anvisningar om att myndigheten ska minska utsläppen från tjänsteresor än att uttrycka krav på ökade ingripanden mot utförsel av stöldgods.

Förmodligen kan regeringen och politiken göra mer åt regelverken för att myndigheterna ska kunna göra det svårare för de kriminella. Möjligen kan man också justera i gränsdragningen mellan myndigheternas ansvarsområden för att öka effektiviteten. Säkert kan man från politiskt håll ytterligare skärpa kraven på utvecklad samverkan mellan Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen.

Men grundproblemet är att Tullverket är för klent bemannat och har fullt sjå med att klara av sin huvuduppgift, dvs att upptäcka och hindra smuggling. Riket tyngs och påverkas av riklig förekomst av illegala vapen och vidriga droger. Kampen mot detta är knappast något som kan nedprioriteras.
Moderaterna vill se att 500 nya tulltjänstemän tillförs under den kommande fyraårsperioden. Det behövs för att myndigheten ska kunna lösa sina olika uppgifter och därmed bidra till att kväva den vidriga, organiserade brottsligheten i Sverige.

LÄNK:

18 robotgräsklippare stals från Skövde Golfklubb – SLA 11 juli 2022 (låst artikel)

Tappade uppkopplingen