Försvaret behöver museerna

Blogginlägg

Idag har jag tillsammans med Sten Bergheden, riksdagsledamot, och Joachim Grundin, ledamot i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, besökt Garnisonsmuseet i Skövde. Där möttes vi av föreståndaren Björn Lippold, Nils Smith, som är ordförande i museiföreningen, samt Curt-Ove Jakobsson, som är ställföreträdande chef för Trängregementet.

Efter en snabb rundtur, under Björns sedvanligt entusiastiska guidning, satte vi oss ned för att samtala om läget och framtiden. Den viktigaste, gemensamma slutsatsen är den som jag kommunicerat tidigare; Det är olyckligt att museiverksamheten separerats från den militära verksamheten i Försvarsmakten. Det är knasigt att museer kopplade till nu aktiva förband sorterar under kulturdepartementet och lyder under samma ekonomiska villkor som nedlagda krigsflygfält, plomberade kustartillerifort och andra gamla kalla krigsminnen. Det är skillnad på försvar i insats och försvarsminnen i förvar.

Överstelöjtnant Jakobsson berättade om hur Försvarsmakten nu medvetet och prioriterat arbetar med veteranverksamheten. Han menade att museiverksamheten naturligt borde ses i detta sammanhang. En uppfattning jag delar. Ett museum är en alldeles utmärkt plats för att lyfta fram mänskliga uppoffringar, insatser och bragder. Ett utvecklat och modernt museum skulle också kunna vara en mötesplats. Dels för veteraner, men också mellan militären och det övriga samhället. Där har vi även rekryteringsaspekten, som är av stor vikt för det nya försvaret.

Vi sliter vidare med frågan och försöker nå fram med budskapet att försvaret behöver sina museer. Måtte droppen urholka stenen!

TIDIGARE INLÄGG:

Återför militära museer till försvaret
Sträcker inte vapen i museifrågan
Ett samlat grepp om Skövdes museer
Levande museum om aktiva soldater
Museifrågan lever
Motion om militära museer
Garnisonsmuseet – försvarets intresse
Staten har ansvar för militära museer

Tappade uppkopplingen