Försvaret behöver nya förmågor och större resurser

Förbanden i Skaraborg är betydelsefulla för försvaret. De bidrar till viktiga insatser såväl för det nationella försvaret som till internationell verksamhet. Nu senast fick P 4 i Skövde det sammanhållande ansvaret för det svenska bidraget till utbildningsinsatsen för den ukrainska armén. Det är bra att Sveriges försvar nu stärks. Moderaterna vill öka tempot i den upprustningen. Idag besöker vi därför förbanden i Skövde för att se hur det går och höra vilka ytterligare behov som finns.

Vi moderater vill att försvarsanslaget ska höjas till två procent av BNP redan år 2025 för att möjliggöra en snabbupprustning. Det är en betydligt högre ambition än vad S-regeringen har. Moderaterna föreslog även i vår vårbudget att Försvarsmakten skulle få ett ökat utrymme att snabbt kunna beställa materiel. Detta i ett läge där köerna hos försvarsindustrin blir allt längre. Regeringen sa nej till det förslaget.

Den ryska invasionen av Ukraina visar på allvaret i säkerhetsläget just nu. Det gör att det är helt nödvändigt att stärka det svenska försvaret, och att göra det snabbt när Ryssland har sitt fokus på Ukraina. Utöver det militära hotet riktar Ryssland även cyberattacker, påverkansperationer och använder energi som vapen mot länder som Sverige och Finland. Det gör att vi måste stärka vår säkerhet på bredden och även prioritera civilt försvar och krisberedskap.

När det gäller det militära försvaret vill Moderaterna att nya förmågor som raketartilleri och kryssningsrobotar ska tillföras. Befintliga förmågor ska uppgraderas och utökas. Det kan till exempel handla om anskaffning av nya stridsfordon och stridsvagnar till förband som P 4. Nästa generations ubåtar, stridsflygplan och ytstridsfartyg måste bli operativa snabbt. Balansen mellan verkans- och stödförband måste säkerställas. Nytt transportflyg till F 7 i Såtenäs kommer att behövas.

Den 11 september är det val i Sverige. Då har du som väljare möjlighet att påverka vem som ska styra Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Vi moderater har varit centrala för att få till mer pengar till försvaret och en svensk NATO- ansökan. En röst på Moderaterna ger oss ett starkt mandat att fortsätta det arbetet.

 

Pål Jonson (M),
försvarspolitisk talesperson

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde

Andreas Johansson (M),
riksdagskandidat, Herrljunga

LÄNK:

Försvaret behöver nya förmågor och större resurser – Skövde Nyheter 06 september 2022

Tappade uppkopplingen