Försvaret behöver pröva och öva

Skaraborgs Allehandas prenumeranter kan läsa om ett besök som jag och M-vännerna och -kollegorna Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, och Torbjörn Colling, kommunalrådskandidat i Karlsborg, i veckan gjorde vid FMV Test & Evaluering i Karlsborg.

Det är en oerhört viktig verksamhet som syftar till att förse våra soldater och förband med funktionell och tillförlitlig utrustning. Försvaret är ett vitalt intresse. I och med krigstillståndet i Europa har dess betydelse ökat ytterligare. Det intresset behöver hävdas tydligare i lagar som styr tillståndsprövningar. Staten måste tillförsäkra försvaret goda möjligheter att både pröva och öva.

Jag uttryckte mig också skarpt om de krafter som ägnar möda åt att sprida bedräglig desinformation om FMV:s och Försvarsmaktens påverkan på Vättern.

LÄNK:

Besök med syfte att fortsätta lyfta försvarsfrågor – SLA 02 september 2022

Tappade uppkopplingen