Försvarsförmåga i framtiden

Vi moderater ska se samhällsproblem och söka lösningar på dem. Vi som är moderater i Skövde lever och verkar nära Sveriges största och viktigaste garnison. Det är därför sannolikt mer naturligt för oss att även lokalt diskutera frågor som rör ett överordnat nationellt intresse; det som rör försvaret av Sverige.

Jag och mina partivänner menar att det är angeläget och viktigt att vi lyfter blicken bortom 2019, vilket är det år som den grundläggande insatsorganisationen ska vara operativ, och resonerar i ett längre och större perspektiv. Den organisation, som ska vara på fötter 2019, är sammansatt för  att tillfredsställa allehanda behov. Men primärt är det uppgiften att göra insatser utomlands som är den dimensionerande. Det är rimligt i ett kortare tidsperspektiv, eftersom vi idag, här och nu, inte skönjer några uppenbara militära hot mot vårt land.

Historien har lärt oss att det enda vi vet om framtiden är att vi ingenting vet. Det är därför inte självklart att alla framtida situationer kan mötas genom upprätthållandet av sju brokigt sammansatta manöverbataljoner. Således är min och Moderaternas i Skövde enkla tanke att det militära försvaret måste ha en grundläggande förmåga att utvecklas, växa och anpassas till att kunna möta en mindre gynnsam utveckling i omvärlden och i vårt närområde. På så sätt vill vi para kravet på omedelbart tillgängliga, insatsberedda, få och små  förband här och nu med en förmåga att i en framtid kunna möta andra hot och utmaningar. Vi menar att detta skulle öka tilltron till vår försvarsförmåga.

Om detta motionerade jag till Moderaternas i Skaraborg förbundsstämma 2011. Skaraborgsmoderaterna gav mig och saken sitt stöd. Det som är nytt är således egentligen endast medias intresse för saken. Det är inte frågan om något uppror. Det handlar om att inom Moderaternas formella beslutsstrukturer väcka och driva idéer om politikutveckling.

LÄNKAR:

SVT Rapport 01 mars 2013
SR Skaraborg 02 mars 2013
Skövde Nyheter 28 februari 2013
Propositionen “Ett väl förberett försvar”
Mina tidigare inlägg om försvars- och säkerhetspolitik

 

Etiketter

Tappade uppkopplingen