Förfluget ord om försvaret

Blogginlägg

Nej, försvaret är inget särintresse. Den svenska säkerhetspolitikens yttersta instrument är naturligtvis ett allmänt, gemensamt, nationellt intresse. Statsministern har uttryckt sig olyckligt, men betraktaren bör inte nöja sig med att endast ta del av denna idag frekvent återgivna glosa, utan istället bemöda sig med att sätta sig in i det vidare och djupare resonemang som statsministern förde i diskussionen med riksdagsjournalisterna.

Denna vecka är jag på krigsförbandskurs tillsammans med yrkes- och reservofficerare på den insatsbataljon, som jag är placerad vid. Onsdagen ägnade vi åt fältövning ute i terrängen. Verksamheten gör att jag inte varit helt uppdaterad på vad som händer och sker i den allmänna världen.  Nyheten om Fredrik Reinfeldts uttalande nådde mig genom att en journalist på TT ringde och i min röstbrevlåda lämnade en fråga om min uppfattning om yttrandet.

Efter att ha googlat mig fram till dagens nyhetssnackis (SvD, DN), kom jag just fram till att uttrycket var olyckligt och onödigt provocerande. Men jag läste också vidare och tog del av statsministerns resonemang kring frågan. Naturligtvis måste försvarets resurser ses i ett övergripande sammanhang. Det är inte statsbudgetens enda post och Moder Svea vilar inte på något ymnighetshorn. I fördelningen av statens resurser konkurrerar flera olika, men mycket angelägna delar av samhällskroppen med varandra. Det var om detta förhållande som statsministern resonerade. Han konstaterade också att de, som nu i pressen talar om mer pengar till försvaret, faktiskt inte har hostat upp några kulor när statsbudgeten processats i riksdagen.

Statsministern anser att det just nu inte behövs ett omfattande försvar med förmåga att stå emot ett storskaligt angrepp. För något sådant hot föreligger inte idag och inte heller inom en rimlig framtid. Jag tycker å andra sidan att regeringen har ett ansvar för att vidta åtgärder, som möjliggör styrketillväxt i en framtid när omvärlden kanske inte ter sig lika positiv. Just nu ägnar Försvarsmakten stora ansträngningar åt att få en liten organisation om två brigadstridsgrupper på fötter till 2019. Att bygga upp och utveckla förband tar tid! Därför tarvas det idag förtänksamhet och förberedande åtgärder, som förenklar processen när det väl är motiverat att trycka på startknappen. Jag gissar, utan att veta, att sådana åtgärder kostar några mer slantar, än den nästan extremt fredsanpassade, rationella drift som försvaret idag har anpassats till. Om detta har jag skrivit tidigare och även, utan framgång, motionerat om till Moderaternas partistämma.

En annan uppfattning, som jag också har utvecklat tidigare, är att Moderaterna och regeringen mer beslutsamt bör sträva mot ett medlemskap i NATO. Vi kommer inte ifrån att vi är betjänta – eller till och med beroende – av stöd från andra nationers stridskrafter i händelse av ett eventuellt, framtida angrepp. Mottagande av förband och samverkan med dessa är också något som måste struktureras och förberedas nu. Att i allmänna ordalag tala om förhoppningar om militärt stöd är inte tillräckligt, tycker jag.

Moderaterna måste vara öppna för att diskutera och förnya synen på försvarspolitiken, liksom vi är inriktade mot att pröva och förnya vår syn på våra idéer för andra politikområden. Intagandet av den nya insatsorganisationen kan inte vara försvarspolitikens främsta mål och 2019 inte dess bortre, hårda parentes i tiden. Frågan om hur försvarsförmågan dimensioneras och utvecklas kommer av nödvändighet diskuteras vidare under året. Först och främst är det Försvarsberedningen, som ska delge sina slutsatser om hur den betraktar omvärlden och potentiella hot i olika tidshorisonter. Jag utgår från att mitt parti och Alliansen fattar kloka beslut och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån dessa analyser. Jag hoppas också att det blir bred politisk samling kring dessa.

Försvarsdebatten bör handla om större sammanhang, perspektiv och värderingar. Inte om ett enstaka, förfluget ord från statsministerns mun. Vem har aldrig undsluppit sig ett mindre väl valt ord? Den som är utan skuld kastar första stenen.

TIDIGARE INLÄGG OM FÖRSVARET:

Klicka här

2 Replies to “Förfluget ord om försvaret”

 1. Anders G skriver:

  Någon förundersökning pågår inte. Under alla omständigheter står åklagare och domstolar fria från politiken och alla är vi lika inför lagen. Personligen tycker jag att det var ett synnerligen märkligt tilltag av åklagaren. Det var ju från början uppenbart att ÖB ej pratat bredvid mun. Det framgår av öppna handlingar. Den som inte orkar läsa sådana kan själv komma fram till samma slutsats, under förutsättning att man blott är måttligt intresserad av militära frågor och förhållanden. Men, som sagt, vad en enskild åklagare tar sig för kan inte läggas någon annan till last. Det vet Du också.

  Av mitt inlägg framgår min syn på försvarsfrågan och mina tankar kring hur försvarspolitiken bör utvecklas. Jag menar att regeringen bör prestera en betryggande struktur för styrketillväxt samt att med större engagemang ta sig an frågan om NATO. Mina idéer, för det är endast mina egna uppfattningar jag uttrycker på min blogg, kräver ett visst ökat försvarsanslag. Jag menar att vi måste kombinera dagens tillgängliga förband med sådana som vid behov kan utvecklas på medellång sikt.

  Jag vill understryka att omdaningen av försvaret verkligen medfört att Sverige nu har omedelbar tillgång till kvalificerade förband, vilket alls inte var fallet före maktskiftet 2006. Det är direkt fel att anlägga ett nostalgiskt skimmer på det som var dessförinnan. Vid 2006 rådde, efter decennier av socialdemokratiskt ointresse för försvarsfrågor, i Försvarsmakten oordning, svarta hål och otillgängliga pappersförband.

  Jag är starkt emot trivaliserade debatter, som den som nu förs utifrån statsministerns ordval. Jag tycker att det är mer angeläget att identifiera lösningar, som är hållbara och innebär rimliga merkostnader. Det är det jag försöker bidra till med mitt engagemang.

 2. Sture Karsåker skriver:

  Anders, Alla har vi sagt något som vi ångrar. Men statsministern har ju haft chansen att dementera om han anser att han missat i vokabulären. Nej jag glömmer inte den nyss avslutade konferensen i Storlien där en sjuk ÖB åker hem. Det pågår förundersökning om han ev kan åtalas för han sagt sanningen om att vi inte klarar ett militärt angrepp längre än c:a 1 vecka. Stor Heder åt ÖB! Vad händer efter den veckan?? Jag anser att intresset hos de Nya Moderaterna för svenska försvaret är lågt idag. Du kan ju fråga tidigare moderata försvarsministrar Odenberg o Björck om deras förtroende för nuvarande försvar.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen