Tankar efter försvarsministerns besök i Skövde

Blogginlägg

Det har blivit tämligen mycket skrivande om försvaret för min del å sistone. Ännu en upplevelse gör att jag ånyo vill pränta några rader i ämnet. I eftermiddags deltog jag i ett Alliansmöte med försvarsminister Sten Tolgfors i Skövde. Mellan ett förbandsbesök på K3 och tåget tillbaka till huvudstaden redogjorde han för sin syn på försvaret och omdaningen av det samma.

Efter decennier av direkt vanvård av försvaret har alliansregeringen verkligen tagit krafttag och på kort tid genomfört stora och betydelsefulla förändringar. Värnplikten, förvisso sörjd och saknad av flera, har förklarats vilande ersatts med ett professionellt yrkesförsvar. De som tidigare var förband på pappret finns nu i verkligheten och är väl utrustade, väl utbildade och väl förberedda för insatser såväl nationellt som internationellt. Ständiga svarta hål i försvarsekonomin har omsorgsfullt täppts till och underskott har vänts till överskott. Det är en imponerande bedrift! Sten Tolgfors har verkligen gått från klarhet till klarhet och visat handlingskraft och ett genuint intresse för sin uppgift.

För Skövdes del innebär – som jag skrivit tidigare – det nya försvaret stora möjligheter, men också utmaningar. Garnisonen fylls nu med anställda, avlönade soldater istället för värnpliktiga med en blygsam dagpenning. Det rör sig om tusentalet nya anställda som ska arbeta, bo, konsumera och betala skatt i vår kommun. Det nya försvaret innebär alltså ett stort plus för garnisonsorterna.

Men det gäller också att Skövde fortsätter att vara i ständig utveckling och framkant för att försvara sin position som garnisonsort. Soldaterna levereras inte längre till grindarna. De ska rekryteras på den öppna marknaden i konkurrens med civila arbetsgivare. Det ställer krav på bostäder, möjligheter till karriärväxling, tillgång till ett varierat arbetsutbud för medflyttande, goda kommunikationer, ett stimulerande kultur- och fritidsutbud, osv.

Om vänsteroppositionen skulle vinna höstens riksdagsval, skulle det innebära ett kraftfullt krokben på allt vad militära möjligheter heter för vår stad. Skillnaden mellan borgerlig försvarspolitik och socialistisk är 22 miljarder kronor på en fyraårsperiod. Det innebär nedläggningar och reduktioner. Tro inget annat! Det är inte heller uteslutet att det skulle innebära slutet för Skövde som garnisonsort. Vi moderater har ju nyligen frågat oppositionsrådet Åke Jönsson (S) om han är beredd att medverka till avrustningen av Skövde. Han levererade ett undvikande svar i SLA den 7 augusti. Hans piruett visar att det är besvärligt att vara vänsterföreträdare och tvingas släpa yxan, torftigt dold av lögner, med sig in i garnisonskommunens valrörelse!

FÖLJ MIN KAMPANJ PÅ FACEBOOK

Anders G | Marknadsför din sida också

Etiketter

Tappade uppkopplingen