Försvarspräglad fredag

Blogginlägg

Idag har jag varit med på ett av Moderaterna i Göteborg anordnat lunchmöte med försvarsminister Karin Enström (M). Det var trevligt och intressant. Karin visade tydligt att hon “har koll på grejorna” och redogjorde med en verklig värme och glöd för de många insatser som Försvarsmakten gör och med tydlighet för de många olika processer, som tillsammans utgör den stora omställningen av försvaret.

Jag passade på att fråga om hur man ska förhålla sig till ÖB:s utspel i somras, då han varnade för att oförändrade anslag kan leda till att organisationen måste reduceras med kanske så mycket som en hel försvarsgren. Ministern föreföll vara lugn och menade att hon inte nu vill utesluta att det kan komma att behövas högre anslag i framtiden, men att detta måste studeras, värderas och processas både omsorgsfullt och noggrant. Det var naturligtvis ett bra och klokt, men ett mycket försiktigt svar.

Alf Svensson (KD) vevar idag i försvarsfrågan på SVD:s Brännpunkt. Hans poäng är att ett militärt försvar måste tillåtas kosta ett visst antal pengar, för att vara verkningsfullt. Att satsa pengar på något, som inte har någon verkan, är misshushållning med pengar. Ett klokt resonemang, som jag håller med om. Samtidigt är det naturligtvis svårt, eller omöjligt, att definiera exakt var brytpunkten går.

Min personliga uppfattning är att försvaret måste vara väl förberett för att kunna växa till i omfång och förmåga. Det kan inte vara så att det är med just två brigadstridsgrupper som alla framtida hot måste mötas. Om detta har jag tidigare motionerat utan framgång vid Moderaternas partistämma. Denna tanke krockar delvis med idén om att förbanden idag eller inom en kort framtid ska vara gripbara för insats. Jag menar att man måste kunna klara av både och, om man ska vara trovärdig i ambitionen att klara ett nationellt försvar.

Till sist läser jag, också i SvD, att Miljöpartiet skränar om det faktum att svenska staten kan avbeställa JAS-planen i  E-version, om Schweiz skulle dra sig ur ur. Det är väl en självklarhet?! För om vi inte har ett annat land att dela utvecklingskostnaderna med, skulle ju projektet bli ohållbart dyrt. I så fall skulle ju dock de tänkta JAS-planen behöva ersättas med något annat system med likvärdig förmåga.

En annan, avsevärt lustigare MP-genererad aspekt på behovet av luftförsvar skrev Aftonbladet om igår. Artikeln behöver inte kommenteras, varför jag istället övergår till att önska läsarna av denna blogg en glad och trevlig helg!

2 Replies to “Försvarspräglad fredag”

  1. Anders G skriver:

    Det är ju inte seriöst att ställa ut sådana löften, utan att ha en aning om slutnotan. Inte förvånande dock.

  2. RIksregaliet skriver:

    Tyvärr verkar Alliansen inte vara redo att betala det som krävs för försvare. Vi i SD vill att vi skall beställa 100 individer oavsätt partnerland eller inte.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen