Fortsatt förändring

Blogginlägg

Då har skolchefen presenterat sitt förslag om hur skollokalerna i Ryd bör disponeras efter det att högstadiet på Rydskolan fasats ut. Skolnämnden gav detta uppdrag i och med att den i december fattade det uppmärksammade beslutet om förändring av kommunens skolorganisation.

Den förberedande processen har verkligen skett “by the book” och i samverkan med arbetstagarorganisationerna, vilka bidragit på ett konstruktivt vis. Jag tycker också att vi denna gång lyckats avsevärt bättre med informationen. Berörda föräldrar och personal fick del av denna samtidigt som skolnämnden. Även om Skövde Nyheter “var på” nyheten dagen innan förslaget presenterades (jag ser inte detta som någon större journalistisk bedrift, eftersom stadshuset läcker som ett såll), kunde kommunen ändå genom olika kanaler lämna en samlad och korrekt information om förslagets innebörd.

Nu tar den politiska processen vid. Först innebär det att skolnämnden ska ta ställning till om Fjärilskolans lokaler ska överges. Detta ska sedan beslutas av kommunfullmäktige, eftersom det rör sig om avveckling av en skola. Om så beslutas, är det tekniska nämnden som i egenskap av hyresvärd har att hålla i processen som ska svara på frågan vad lokalerna då ska användas till.

Jag tycker att förslaget är rimligt och naturligt. Vi använder de nyrenoverade lokalerna i Rydskolan och avhändigar oss de äldre lokalerna i Fjärilskolan, som får anses stå inför renoveringsbehov inom en tämligen snar framtid. Eleverna får tillgång till fräscha och ändamålsenliga lokaler och personalen får en modern arbetsplats.

Viktigare är att vi medvetet bryter den segregation, som tillåtits utvecklas i skolorna i Ryd. Kritiker menade under den förra processen att det är för sent att arbeta med integration i högstadiet. Jag håller förvisso inte med om det, men inser att det är väldigt betydelsefullt att detta sker även i de lägre åldrarna. Vi ska utveckla något nytt och bättre!

Vad lokalerna ska användas till ligger inte inom skolnämndens hank och stör att avgöra. Men jag har naturligtvis en uppfattning, som jag inte tänker sticka under stol med. Jag tycker att det vore positivt och spännande om någon av de friskolor, som har eller kanske får etableringstillstånd i Skövde, väljer att öppna sin skola där.

Nu väntar en flera månader lång process, där både det ena och det andra ska diskuteras och värderas. Det är en viktig process, som kommer att bli spännande, men också tuff. Självklart inser jag att det finns flera som av olika skäl inte delar min uppfattning om att förslagen är positiva för skolväsendet i Ryd, liksom för Skövdes. Det har jag respekt och förståelse för. Förändringsprocesser är jobbiga, upprivande och slitsamma. Men de är inte desto mindre nödvändiga.

Etiketter

Tappade uppkopplingen