Fortsatt engagemang, fast i annan omfattning

Idag skriver SLA att jag inte kommer att fortsätta som ordförande i skolnämnden nästa år. Så är det. Den 21 september meddelade jag M-gruppen att jag inte står till förfogande som gruppledare och ej heller nämndsordförande under den period som nu begynner.

Anledningen till det är att jag vid årsskiftet står inför en nyorientering i tillvaron. Jag har sedan 2001 varit anställd av Moderaterna på olika befattningar. Den senaste tjänsten har varit som projektledare för partiet i Västra Götaland. Den löper ut vid årsskiftet. Sedan tidigare har jag avslutat min grundanställning som partiombudsman i samband med att jag kandiderade till riksdagen. Nu är det därför dags att ägna mig åt något annat och åt något nytt! Min bedömning är att det är knivigt att lyckas med det och samtidigt vara fullt engagerad i kommunpolitiken. Jag har därför efter moget övervägande kommit fram till att jag måste välja och har då landat i att jag trappar ned mina politiska åtaganden.

Det känns lite vemodigt, ska medges, för jag har trivts med tillvaron som förtroendevald och hade ju hoppats att kunna fortsätta som sådan i riksdagen. Jag har under den gångna perioden varit väldigt gynnad av att ha haft ett jobb som har gett mig goda förutsättningar för fritidspolitisk aktivitet. Även om mina uppdrag, främst det i skolnämnden, varit krävande på olika sätt, har jag känt att jag hunnit med att sköta det och – tillsammans med mina vänner i Alliansen – agera politiskt på ett sätt som har gjort skillnad.

Jag vill för säkerhets skull betona att ryktet om min politiska död dock är betydligt överdrivet! Mitt engagemang fortsätter fast på ett annat sätt och i en annan omfattning. Jag kommer att vara en fortsatt flitig medlem i mitt parti och jag kommer med kraft att engagera mig i den viktiga eftervalsdebatt som nu ligger framför oss. Jag kommer att sitta kvar i Skövde kommunfullmäktige som personvald ledamot. Jag kommer efter bästa förmåga att stödja och supporta de duktiga M-företrädare, som från årsskiftet åtar sig krävande förtroendeuppdrag i och för vår kommun. Jag är stolt och glad över att vara en del av vårt fina M-gäng i Skövde och jag utesluter inte en uppväxling av mitt politiska engagemang i en framtid då förutsättningarna för detta ter sig gynnsamma.

LÄNK:

Toppmoderat nobbar ordförandeuppdrag – SLA 07 oktober 2014

Tappade uppkopplingen