Förtydliga föräldraansvaret

Blogginlägg

Förra veckan rapporterade SVT att varannan niondeklassare anpassar sin tillvaro för att undvika att råka ut för brottslighet. Detta enligt Brottsförebyggande rådets skolundersökning. Det är dystert att varannan 15-åring känner sig tvungen att reflektera kring risker och utsatthet och detta i en så stor utsträckning att deras liv och vardag begränsas.

Det är oacceptabelt att unga brottslingar hinner att utveckla sig till fullfjädrade livsstilskriminella innan rättsstaten når den med någon sorts märkbar sanktion. Givetvis behöver omgivningen och samhället reagera tidigare när det finns signaler på att allt inte står rätt till. För sådana signaler uppfattas ofta av förskola, skola, socialtjänst och polis. När de unga förövarna bränner bilar, när de rånar andra ungdomar på kläder och mobiltelefoner och när de filmar sina sadistiska övergrepp har det gått för långt.

Men allt är inte samhällets ansvar. I veckan tog Moderaterna upp en tråd som jag länge velat att rikspolitikerna ska nysta i; frågan om föräldraansvaret. Moderaternas senaste förslag för att uppgradera föräldraansvaret är att höja skadeståndsbeloppet som en förälder är skyldig att betala för skador som dess icke myndige avkomma har åstadkommit genom brott. Enligt den nuvarande skadeståndslagen är beloppet begränsat till 9520 kr (en femtedel av ett prisbasbelopp). Moderaterna föreslår att taket ska höjas till 24000 kr. Partiet föreslår vidare att föräldrar som ändå är och visat sig vara aktiva och engagerade föräldrar inte ska ådömas detta högre belopp. Syftet är att understryka föräldraansvaret och att träffa och straffa dem som struntar i sina ungars förehavanden och inte anstränger sig för att få dem på rätt kurs.

Bra och rätt, tycker jag. I Sverige har föräldrar enorma rättigheter, men skyldigheterna är anmärkningsvärt få. När föräldrar nonchalerar sitt mest fundamentala ansvar, övervältrar de problemen på någon annan. Framförallt är det skolan som får hantera dessa tillkortakommanden. Jag är övertygad om att ordningsproblemen i skolan skulle vara avsevärt färre och mindre om samtliga föräldrar tog sitt ansvar, intresserade sig för sina egna barn och engagerade sig i fostran av dessa. Det samma skulle givetvis gälla för ungdomsbrottsligheten. För en förälders allra viktigaste uppgift är just att inpränta anständighet och vett i sina barn. Det är ett ansvar som man aldrig får åsidosätta och än mindre kapitulera från.

Och nej, givetvis innebär inte förslaget om skärpta skadeståndskrav Lösningen på all ungdomsbrottslighet. Men det det är ännu ett verktyg i Moderaternas lådan för att beivra den och för att tvinga tillbaka den. Dessvärre mötte även detta förslag motstånd från kravlöshetens och nånannanismens förkämpar i den svenska vänstern. Sverige behöver en ny regering för att ta itu med ungdomsbrottsligheten.

LÄNKAR:

Debatt mellan Johan Forssell (M) och Linda Westerlund Snecker (V) – TV 4 16 februari 2021
Varannan elev begränsar sitt liv av oro för brott – SVT 12 februari 2021
BRÅ:s skolundersökning för 2019 – 12 november 2020
 Tidigare blogg inlägg om föräldraansvar

Tappade uppkopplingen