Förväntningar på M-ledare modell 2015

Blogginlägg

Idag har spekulationerna om vem som ska ta över som partiordförande i Moderaterna ökat. Några förhandstippade, heta kandidater till ämbetet har sagt nej; de förra statsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Ulf Kristersson. Som vanligt spekuleras det i om ett nej är ett oåterkalleligt nej, eller om ett nej möjligtvis kan vändas till ett ja när valberedningen tagit emot M-förbundens nomineringar och dragit igång sitt arbete på riktigt.

Jag har själv inte hängivit mig för någon person. Jag är en allt för perifer arbetare i vingården för att kunna bedöma och värdera olika aspiranters förmågor, styrkor och svagheter. Men däremot har jag tydliga förväntningar och förhoppningar på mitt parti och inser att ledarskapet spelar stor roll för om de ska förverkligas eller ej.

Jag menar att Moderaterna inför det senaste valet i för hög grad hängav sig åt politisk taktisering på det politiska mittfältet. Allt i ett försök att utmejsla för partiet gynnsamma politiska konflikter med framförallt Socialdemokraterna. I samma syfte undveks de konflikter som inte identifierats som lika vinnande. Jag gillar inte metoden. Sådana överväganden och sådana manövrar leder till att politiken blir både ointressant och obegriplig. Alltså vill jag tillbaka till tydliga värderingar och till det ideologiska rotverket. Politik är och ska vara hjärta, vilja och övertygelse. Mitt hjärta klappar till höger och jag vill att Moderaterna ska vara ett tydligt alternativ för väljare med liberala och konservativa värderingar.

Moderaternas viktigaste och mest betydelsefulla insatser under regeringsåren tycker jag har varit införandet och upprätthållandet av arbetslinjen samt den goda omvårdnaden av de offentliga finanserna. Det har varit en för Sverige oerhört betydelsefull insats. Det är också en politisk linje som självklart måste utgöra fundamentet för Moderaternas fortsatta politikutveckling. En linje som också ofrånkomligen kommer att medge tydliga, ideologiska och värdefulla konfliktlinjer gentemot den nuvarande vänsterregeringen.

Men arbetslinjen måste utvecklas, förstärkas och moderniseras. Jag menar att mer måste göras för att underlätta för de svenska företagen. När man samtalar med företagare nämns ofta lagen om anställningsskydd (LAS) som ett hämmande och begränsande problem. Kritik mot denna stelbenta lag förekommer däremot mycket sparsamt i den politiska debatten. Jag vill se att Moderaterna mer medvetet och mer offensivt angriper sådana företeelser som bromsar tillväxt av jobb. Viljan till reformer av bland annat LAS vore därför en välkommen och viktig hållning för ett modernt arbetarparti. Synen på arbetsmarknaden och -rätten har också ett intimt samband med en annan stor utmaning för Sverige. Jag tänker på den utmaning det innebär att få nyanlända invandrare i arbete och egenförsörjning. Att lyckas med detta är nyckeln till och förutsättningen för att långsiktigt upprätthålla en liberal flyktingpolitik.

Slutligen ser jag ett rejält omtag i försvarsfrågan som ett prioriterat område för en ny partiledning. Partiet har tyvärr under de senaste åren utvecklat en svårbegriplig och för många moderater provocerande hållning i frågan. Denna linje måste omgående och definitivt överges! Det dystra läget i omvärlden ställer nu krav på omgående och omfattande åtgärder för att förstärka det svenska försvaret, vars förmåga och omfattning ju tillåtits nedgå betänkligt. Moderaterna måste utveckla en robust, ansvarsfull och trovärdig politik för statens mest grundläggande och viktigaste uppgift; värnet mot yttre hot, risker och potentiella angripare. Här har jag noterat att Moderaterna i riksdagen gjort ommöbleringar i laguppställningen, som både öppnar för och underlättar en nyorientering på området.

Så vem ska då leda Moderaterna? Den som med entusiasm och iver tar sig an ovanstående utmaningar är min kandidat till jobbet.

LÄNK:

Ser ut som vägen ligger vidöppen för Kinberg batra – SVT 15 oktober 2014

Ett svar till “Förväntningar på M-ledare modell 2015”

 1. Sven-Erik Söderlund skriver:

  Håller i mångt och mycket med dig!
  Jag känner däremot inte igen mycket av paritets grunder. Väldigt mycket i senaste valrörelsen ägnades åt att tala om hur bra partiet gjort ifrån sig i lågkonjunkturen. Vi gjorde bra ifrån oss men uppenbarligen var det inte det väljarna ville veta. Ungdomar struntar i varifrån de får pengarna, bidrag eller ej kvittar. De vill ha pengar nu ( ! ).Om det kommer från arbete eller bidrag kvittar. Arbetslinjen genom att få företag att starta eller expandera blir akademiskt för svensson.
  Nästa 10% av befolkningen har åsikter om invandringen och den frågan måste diskuteras mer öppet och vi måste ha en plan för framtiden. Det håller inte att hela tiden säga att man inte diskuterar med SD. Vi måste öppna frågan och bemöta ytterligheterna med bra alternativ. Massor av folk jag pratat med tycker att politiker tycker åt dom men lyssnar framför allt inte i invandringsfrågorna.
  Moderaternas syn på försvaret är bedrövligt. Vi gamlingar känner inte igen oss. Även ungdomar börjar inse att ett försvar är bra.. Varför är det inte på agendan ?
  Beträffande ny partiledare Anna Kinberg Batra, kommer att bli en ny kräftgång för partiet om man vill ha fler väljare. Hon är säker duktig i det inre arbetet, men har en mycket negativ utstrålning utåt. Vi måste ha en som har social utstrålning och som lyssnar på vad folk vill ha. Finns den någon som kan lockas av henne ??? NEJ !!! Hon ser ju mes tjurig ut ,och när hon inte är det, överlägsen – NEJ !

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen