Framgång på stämman

Blogginlägg

Idag kröp jag ur kronsängen på Livgardet kl 05.30 för att bege mig mot Skövde och Moderaternas förbundsstämma där. Jag hade att försvara två motioner och rädda dem från att avslås och hamna i papperskorgen. Det lyckades jag med! Nu går mina förslag vidare till partistämman.

Det var en osedvanligt debattglad stämma. Förbundsstämmorna har under senare år varit rena sömnpillren, men idag avlöste den ena talaren den andra och anföranden, yrkanden och voteringar duggade tätt. Kul! Det visar att partiet är på rätt väg och har engagerade människor i sina led!

Planera för tillväxt
Min första motion handlade om militär styrketillväxt. Mitt enkla resonemang var och är att nuvarande försvar är dimensionerat främst för att klara de internationella uppgifterna. Det är inte dimensionerat för att lösa nationella uppgifter i någon vidare omfattning. Därtill är de kvarvarande förbanden för få och små. Något annat behövs förvisso inte heller. Inte just nu. Men eftersom vi inte vet vad framtiden bär i sitt sköte, är det klokt och omdömesgillt att i tid se om sitt hus och planera och förbereda för styrketillväxt. Det tyckte behagligt nog även förbundsstämman, som efter försöksvotering biföll min motion.

Försvarsmuseer vid aktiva förband
Den andra motionen handlade om militära museer. Här har den borgerliga regeringen överfört ansvaret för dessa från försvars- till kulturdepartementet. Uppgiften är “försvar i förvar”. Det är alldeles utmärkt när det avser minnen från kalla kriget. Men all militär verksamhet är verkligen inte i förvar! Skövde garnison är aktiv och dess förband och personal verkar i Sverige och i utlandet. De skriver militärhistoria varje dag.

Därmed är det fel att hindra Försvarsmakten från att stödja eller driva förbandsmuseer. Dessa spelar en viktig roll i att bevara och utveckla förbandsandan och dessutom i att utgöra en länk mellan det nya yrkesförsvaret och det civilia samhället. Det tyckte också majoriteten av stämmoombuden och en andra voteringsseger var säkrad! Härligt!

Nu ska förslagen gå vidare till partistämman. Jag vågar inte hoppas på några större framgångar där, men ska i alla fall göra ett försök och tala för mina förslag. Båda frågorna ligger mig verkligen varmt om hjärtat.

Ny ordförande
Förbundsstämman valde avslutningsvis en ny styrelse och en ny ordförande för Moderaterna i Skaraborg. Johan Åsbrink, Skövde, tar över efter avgående Charlotte Nordström, Skara. Det är ett bra val. Johan är en duktig och drivande person och jag önskar honom all lycka till med detta uppdrag!

Mina motioner
Förbered för tillväxt
Värna aktiva militära förbands museer

Tappade uppkopplingen