Framgångsrik fight i försvarsfrågan

Blogginlägg

Den längsta och ivrigaste debatten på Moderaterna i Skaraborgs arbetsstämma på lördagen rörde min och Moderaterna i Skövdes motion om försvaret. Jag fick göra täta besök i talarstolen för att fightas för saken. När det väl var dags att fatta beslut stod en betryggande majoritet bakom motionen, som bifölls i sin helhet. Moderaterna i Skaraborg visade både mod och ansvarstagande i frågan om Sveriges försvar. Det är jag mycket stolt och glad över!

Försvarsfrågan var het när jag i vintras skrev motionen. Den har inte svalnat till handvärme sedan dess. Tvärtom har temperaturen stigit väsentligt ytterligare sedan Svenska Dagbladet avslöjade att det inte ingick några flygstridskrafter i den incidentberedskap, som vakade över Sverige på långfredagen tidigare detta år.

Jag tycker att det är utmärkt att frågan nu är föremål för allmänhetens intresse och i centrum för den politiska debatten. Försvaret är statens viktigaste uppgift, men ändå har frågan blivit styvmoderligt behandlad i decennier. Det är en fråga, som inte endast handlar om här och nu. Den ska ses i ett längre tidsperspektiv och en framtid, som vi idag möjligen kan ana, men inte alls göra anspråk på att veta något om.

Vi moderater ska se samhällsproblemen, förhålla oss kritiskt till dessa och söka lösningar på dem. Det är det jag med min motion försökt att göra. Vi måste presentera trovärdiga och hållbara idéer för hur försvaret av Sverige ska stå stå starkt den dag läget i omvärlden kräver det. En verklighet som skiljer sig från den vi idag upplever och ser. Detta är sannolikt bortom 2019, som fortfarande är det år som försvarets insatsorganisation ska vara operativ. Men förberedelserna för detta måste börja idag. Om detta handlar min motion.

Sedan flera år bygger vi också vår säkerhet på samverkan med andra nationer inom EU. Vi deklarerar att vi inte avser förhålla oss passivt om ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett annat nordiskt land. Vårt mål är inte längre att stå utanför. Vi vill vara en ansvarstagande nation, beredd att stå upp och försvara såväl frihetens värden som andra länder. Och vi förväntar oss att dessa andra länder ska göra det samma för oss. Men än så länge är det mer prat än riktig verkstad. Vi är inte med i de strukturer, där ömsesidiga försvarsgarantier realiseras, planeras och förbereds. Vi är inte medlemmar i NATO. Vi påvisar inte heller något trovärdigt alternativ till denna försvarsallians.

Jag inser att vi inte heller kan eller ska bli medlemmar över en kafferast. Det krävs både ett politiskt och folkligt stöd för att detta steg ska tas. Men för att vi ska komma dit måste ju någon bedriva opinionsbildning i frågan. Jag menar att det är Moderaterna, det statsbärande partiet, som ska ta det ansvaret och visa en klar vilja och ett tydligt ledarskap.

Jag tycker att vi moderater har hamnat i en knepig försvarsposition kring en linje, som inte riktigt håller i striden om trovärdigheten. Vi måste röra oss och återta initiativet i denna fråga, som genom åren varit en av våra främsta och bästa grenar. Försvarsreformen är i grunden rätt och riktig, men den måste vårdas, underhållas och utvecklas. Jag hoppas att de idéer, som nu Moderaterna i Skaraborg har tagit som sina, kan bidra till partiets politikutveckling på området.

 

LÄNKAR:

Motionen “Ett väl förberett försvar”
Skövde Nyheter om förbundsstämman (27 april 13)
Mina tidigare inlägg om försvaret

Etiketter

Tappade uppkopplingen