Framskjuten public service-debatt

Blogginlägg
Frågan om vad public service ska vara, liksom hur den ska finansieras, finns det delade meningar om i Moderaterna. Min personliga uppfattning är att den ska vara minimal och avgränsas till nyheter och samhällsinformation. Därmed skulle public service-skatten kunna avskaffas eller åtminstone minimeras. Detta föreslog jag i en motion till partistämman.
 
Men det råder som sagt delade meningar och olika synsätt. Partiet behöver tid för att resonera om frågan och förankra en linje. Därför beslutade partistämman att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta sig an frågan och dess olika aspekter. Jag föreslog att denna grupp får ska få arbeta längst intill 2021 då partiet håller stämma igen. Då måste vi vara klara för att kunna möta väljarna med en distinkt uppfattning i frågan. Så blev det också.
 
Givetvis hoppas jag att partiet landar i en uppfattning som ligger nära min. Av debatten på stämman bedömer jag att det finns många partivänner som delar min syn på public service och som tycker lika illa om den nya skatten som jag. Jag ser fram mot en frejdig debatt om saken vid nästa stämma.

LÄNK:

Tappade uppkopplingen