Frihetssymbol

AJOH strv 122

En svensk stridsvagn 122. 62 ton frihetssymbol.

 

Idag publicerar SLA mitt korta svar på Douglas Hjalmarssons dräpa i tisdagstidningen. I denna uttrycker han djupaste indignation över stridsvagnens närvaro på  Hertig Johans torg under arrangemanget Stad i ljus i Skövde. Han menar att stridsvagnen är en symbol “för det mörkaste som finns”. Ett besynnerligt, okunnigt och mot försvarsanställda i Skövde rent förolämpande uttalande.

Det fick inte stå oemotsagt länge. I dagens tidning är vi inte mindre än fyra skribenter som avger moteld! Så här skriver jag:

En svensk stridsvagn är en symbol för det yttersta värnet av demokratin, freden och friheten. Svenska stridsfordon och soldater har just ingjutit hopp om en bättre och ljusare värld och framtid för människor i länder, vilka härjats och förötts genom stridigheter, terror och förtryck. Ett sådant är Afghanistan. Andra är Bosnien-Hercegovina och Kosovo. Den upplysta stridsvagnen borde således uppamma varm stolthet över stadens militärer och deras insatser och uppoffringar. Inte den ynkliga känsla av skamlighet som Douglas Hjalmarsson ger uttryck för.

Anders G Johansson (M)

LÄNKAR:

Skamligt att ha stridsvagn på torget – SLA 26 november 2013
Blogg: Varde ljus – 24 november 2013
Tidigare blogginlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen