Friskola godkänd att starta i Skövde

Blogginlägg

Igår meddelade skolinspektionen att den godkänner att Kunskapsskolan startar friskola för årskurserna 6-9 i Skövde. Myndigheten konstaterar “att en etablering av utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas för Skövde kommun”. Motsvarande bedömning gjorde skolnämnden (eller mer korrekt; arbetsutskottet på nämndens delegation) när den yttrade sig över denna ansökan och två andra.

För Skövde kommun och skolnämnden gäller det nu att etablera dialog med Kunskapsskolan för att få information om hur denna avser framskrida. Ännu har Kunskapsskolan, mig veterligen, inte preciserat var man tänker sig husera med sin skola. Att i Skövde finna ändamålsenliga lokaler för 400 elever, som skolan ska ha när den är fullt utbyggd, är inte snutet ur näsan. Men lyckas man fullfölja sin etablering måste givetvis skolnämnden vara beredd att göra justeringar i den kommunala skolan, som ju ständigt måste anpassas till det aktuella antalet elever.

För oss som ansvarar för skolväsendet i Skövde innebär dagens besked dock inga upplevda krav på omedelbara åtgärder, annat än skärpt uppmärksamhet och en försiktigt höjd handlingsberedskap. Jag förväntar mig att Skolinspektionen snart också meddelar beslut rörande de två andra ansökningarna om grundskoleetablering. Då klarnar bilden möjligen ytterligare något.

Tappade uppkopplingen