Friskolor förbättrar resultaten

Idag publicerar SLA mitt svar på oppositionsrådet Marie Ekmans (S) artikel om sin syn bland annat på friskolor. En syn som uppenbarligen är grundad på direkta felaktigheter.

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) gör i SLA den 7 november ett försök att motivera sin negativa hållning till fristående skolor.

Marie antyder att tillstånd att etablera friskolor beviljas för friskoleföretagens bästa och att detta skulle ske utan omsorg om eleverna. Detta är rent nonsens! Det är den statliga myndigheten Skolinspektionen, som ansvarar för besluten om dessa tillstånd. Myndigheten utgår från högt ställda krav och tillstånd utfärdas med restriktivitet. 2011 behandlades 789 ansökningar i riket. 24 % av dessa bifölls helt eller delvis. Att Marie insinuerar att Skolinspektionen lättvindligt utfärdar tillstånd är felaktigt, märkligt och allvarligt.

Oppositionsrådet refererar vidare till en rapport, som just Skolinspektionen upprättat efter granskning av nyöppnade friskolor. Skolinspektionen genomför löpande granskningar av samtliga Sveriges skolor. Såväl de fristående som de kommunala. Detta är naturligtvis utmärkt! Fel och brister måste identifieras och synliggöras för att de ska kunna åtgärdas. Dessa rapporter ska därför tas på största allvar.

Men att, som Marie Ekman gör, använda detta som underlag för att hävda de fristående skolorna utmärker sig ifråga om brister i dessa granskningar, är vilseledande och felaktigt. De kommunala skolorna är nämligen per definition inte fläckfria. Flera skolor i flera kommuner får nämligen anmärkningar av Skolinspektionen. Även i Skövde får våra skolor påpekanden om förbättringsområden.

Moderaterna och Alliansen i Skövde är positivt inställda till att fristående grundskolor etablerar sig i Skövde. En nyligen presenterad forskningsrapport visar att förekomst av fristående grundskolor leder till förbättrade provresultat och högre betyg i såväl de fristående som de kommunala skolorna. Den goda effekten märks även på gymnasiet och i högskolan.

Mot bakgrund av denna kunskap är det uppenbart otillfredsställande att det i Skövde kommun endast är 1,5 % av grundskoleeleverna som går i fristående skola, när riksgenomsnittet ligger på 12,6 %. Att ha ambitionen att öka antalet fristående skolor är således både att värna elevernas och skattebetalarnas intressen. Det är att ha ordning och reda i välfärden!

Marie avslutar sin artikel med att påstå att det är friskolor som väljer elever och inte tvärt om. Även detta är fel! De fristående skolorna lyder även de under skollagen och är därmed öppna för alla elever. Att ogenerat veva med felaktigheter och falska påståenden gagnar varken debatten eller Marie Ekmans trovärdighet.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

Tappade uppkopplingen