Frivillig kraft

Blogginlägg

På tisdagseftermiddagen gjorde jag ett besök på Rydskolan för att träffa de människor – både vuxna och elever – som deltar i Röda korsets verksamhet med läxhjälp. Det var ett givande besök och mycket inspirerande att möta engagerade frivilligarbetare och motiverade elever.

Kajsa Schultz, som ansvarar för läxhjälpen, är själv pensionerad lärare och har i sitt lag fem-sex andra, som avsätter två timmar i veckan åt att möta elever och hjälpa dem med sina läxor. I begynnelsen var det Röda korsets ungdomsförbund som ansvarade för verksamheten, men eftersom ungdomar ofta och lätt rör på sig, blev det till sist så att de lite äldre röda korsarna fick ta över. De läxhjälpare, som jag idag hade förmånen att möta, var seniorer. Huvuddelen var kvinnor och några pensionerade lärare, men inte alla. De delade ett starkt engagemang för sin verksamhet och för “sina” elever och det var tydligt att de trivdes med varandra och sin uppgift. De är också integrerade i Rydskolan och lovordade samarbetet med skolans rektor. Under tiden vi kämpade med läxorna kom också en lärare förbi för att titta till sina elever och morsa på läxhjälparna.

Antalet elever varierar, berättade Kajsa. Några elever möter de nästan varje vecka, medan andra söker sig till läxhjälparna inför proven i skolan. Ibland med ett ackumulerat pluggbehov i ryggsäcken. Idag mötte jag sex elever, som var i klassrummet under varierande tid. Det blev roliga samtal kring spontana frågor till mig, som ju var en främmande fågel i rummet.

– Kan du hjälpa mig? sa en flicka till mig när vi var klara att dra igång själva läxarbetet.

Visst kunde jag det och vips var även jag läxhjälpare och djupt engagerad i substantiv, verb, adjektiv och adverb. Det var onekligen ett tag sedan jag brottades med dessa språkliga grundstenar, men med hjälp av en förklarande text i ett av flickans häften blev jag snabbt varm i kläderna och förklarade efter bästa förmåga grammatiken. Det var roligt och stimulerande. För mellan verben och substantiven smög det sig in små frågor och samtal om ditt och datt, som bidrog till att utveckla förtroende och relation. Tiden gick bra mycket fortare än när jag senast brottades med svensk grammatik under min egen skolgång

Jag gillade verkligen vad jag fick se och uppleva idag. Jag tyckte mig se ett stort win-win i konceptet. Vinst för eleverna, som i en varm och ordningssam miljö får en studiehjälp, som de inte kan få hemma. Vinst för de vuxna, som – vid sidan av social samvaro – får en meningsfull och stimulerande verksamhet efter det att de lämnat yrkeslivet bakom sig. Jag tror att detta skulle kunna fortplantas och spridas till andra skolor än Rydskolan.

Skövde kommun genomför nu ett projekt syftande till att frigöra och tillvarata den frivilliga kraften i samhället. Jag ska noga följa detta och bevaka att skolnämnden och -förvaltningen gör vad de kan för att involvera frivilliga i lämpliga verksamheter i och i anslutning till skolan. Dagens besök har stärkt mig i övertygelsen om att detta är viktigt och värdefullt utifrån flera aspekter.

2 Replies to “Frivillig kraft”

 1. Anders G skriver:

  Där är vi inte överens. Vi har många duktiga människor anställda i skolan. Lärare och fritidsledare och -pedagoger, som undervisar och utvecklar våra barn.

  Både att arrangera och ta del av läxhjälp är frivilligt. Huvuddelen av eleverna utför sina läxor i hemmen. I fritidshemmen finns ibland möjlighet att göra läxor. Alla barn går inte i fritidshem. Att åstadkomma och erbjuda andra miljöer, andra sammanhang och andra relationer än dem som hör till den vardagliga skolan, ser jag som mycket betydelsfullt.

  Att det skulle vara fel att, som de läxhjälpare jag berättade om ovan, på frivillighetens grund engagera sig i och för och i andra människor, har jag väldigt svårt att förstå. Jag tycker tvärtom att det är alldeles utmärkt! Ett annat exempel på ett föredömligt och viktigt frivilligarbete sker i våra idrottsföreningar. Jag tycker inte heller att knattefotbollstränarna ska ersättas med kommunaltjänstemän.

 2. Bo skriver:

  När det regna blir den fattige blöt i håret och den rike säljer paraplyer!

  Finns det nåt värre än välgörenhet?
  Anställ människor istället för att
  bygga upp frivilligarbete som ersättning
  för lönearbete. Jag är själv borgerlig
  men just detta som du beskriver tycker
  jag inte om när vi har 100.000 tals arbetslösa.

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen