Fyrklöver här och femklöver där

Blogginlägg

I dagarna har två politiska glädjeämnen gjort publika: Alliansen fortsätter att styra Skövde i ytterligare fyra år. Västra Götalandsregionen övergår till att styras av Alliansen i samverkan med MP.

Först Skövde. Alliansen har styrt staden sedan kommunreformen på det tidiga 70-talet. Vi har varit bortskämda med att länge ha haft en stabil majoritetssituation, vilket de senaste perioderna tyvärr blivit mer ovanligt och exklusivt i svenska kommuner. Förlusten av majoriteten var en motgång. Trots att SD knappt lagt ett enda förslag i fullmäktige och trots att de nästan regelmässigt låtit stolar vara obesatta i kommunfullmäktige, vann de framgång och intog en vågmästarposition. Skövde sveptes med i de nationella vindarna. Men Alliansen alltjämt är större än vänsterblocket! Därför har det också varit vår utgångspunkt; Alliansen har större förtroende bland väljarna än vänstern. Därför ska Alliansen ta ett fortsatt ansvar för Skövde.

Alliansen har en regeringserfarenhet och bevisad -duglighet. Det finns en samsyn mellan partierna och en tydlig agenda för framtiden. Därutöver finns det en viktig och värdefull tradition i Skövde. Inför viktiga frågor och stora investeringar söker vi och når ofta politiskt samförstånd. Utsträckta händer över blockgränsen till S kostar möjligen kortsiktiga politiska poänger, men gynnar i det långa loppet kommunen och skattebetalarna.

Det förslag som går till fullmäktige utgår från proportionalitetsprincipen. Partierna blir representerade på det sätt som väljarna sammantaget givit uttryck för. Alliansen får majoritet i alla nämnder. Eftersom beslutsfattandet i mångt och mycket är delegerat till de olika nämnderna ger det förutsättningar för fortsatt, tydligt styre utan störningar. SD tar ledamotsplatser i kommunstyrelsen och i barn- och utbildningsnämnden. Jag tycker att det är rätt och riktigt. SD har vunnit ökat stöd bland väljarna. Då är det rätt och rimligt att det tar plats i nämnderna, tvingas att förhålla sig till frågor, delta i beslut och på så sätt ta ansvar. Då duger det inte längre att ducka i frågor, låta sig representeras av tomma stolar eller ikläda sig offerkofta och hävda utestängning.

Det andra glädjeämnet är Västra Götalandsregionen, som idag förklarats ska styras av en fempartikoalition bestående av Alliansen och Miljöpartiet. Jag har förvisso haft mina dubier för detta, då MP aldrig nått särdeles högt på min favoritlista. Men förhandlingarna har givit en överenskommelse som naturligtvis inte är optimal utifrån ett M-perspektiv, men däremot uthärdlig och avsevärt bättre än vad ett fortsatt vänsterminoritetsstyre skulle kunna prestera. Till syvende og sist är det faktiskt just kompromisser som politiken handlar om.

Majoritetsöverenskommelsen innebär så klart både vinster och eftergifter. Till de senare hör naturligtvis den aviserade skattehöjningen. Inte heller saknas framtida utmaningar av respektingivande karaktär. Att de borgerliga intressena bevakas och tillvaratas ser jag dock den nye regionstyrelseordföranden Johnny Magnusson (M) som en trovärdig garant för. Han är en ideologiskt pålitlig och robust moderat av den gamla goda stammen, men samtidigt pragmatisk och inriktad mot att göra skillnad i den verkliga sakpolitiken.

Med målgången i förhandlingarna har Moderaterna i Västra Götalandsregionen gjort en resa. Utgångs- och bottenläget var då den dåvarande borgerliga ledningen brakade sönder och samman och havererade år 2000. Därefter följde år av oppositionell ökenvandring till synes utan någon möjlighet till återupptagen samverkansrelation inom borgerligheten, som förlorade C och FP till sossarnas famn. Men 2006 skiftades ledningen i regionens M-lag. Magnusson tog över och lyckades några år senare återförena de fyra allianspartierna, låt vara i opposition. Sedan dess har relationerna och samverkan successivt stärkts till en nivå som nu gör det möjligt att ta MP som partner och därmed uppnå en majoritet. Därmed är det vänsterminoritetsstyre, som plågat regionen på senare år, historia och avslutat. Detta är en imponerande bedrift! Det finns ett stort värde i att bryta den socialdemokratiska makthegemonin. Jag hoppas nu att konstruktionen ska tåla kommande utmaningar och ge utrymme för konstruktiva och förnuftiga lösningar. Västra Götaland behöver det.

LÄNKAR:

Så ska kommunen styras – Skövde nyheter 30 september 2014
Så ska Skövde styras. SLA 30 september 2014
Minoritetsstyre i Skövde – SR Skaraborg 30 september 2014
Alliansen och Miljöpartiet tar över i regionen – SR Skaraborg 01 oktober 2014

Etiketter

Tappade uppkopplingen