Gå och rösta!

Blogginlägg

HästhuvudIdag begav jag mig till Hertig Johans torg i Skövde för att kika på en utställning som Rosenhaga förskola satt upp om sitt projektarbete kring ljud. Förskolelärarna berättade med engagemang och värme om hur de under två års tid arbetat med ljud som tema. Barnen har reflekterat och kreerat utifrån ljud. Ljud från djuren. Ljud från staden. Ljud i stort och i smått. Häftigast i den lilla utställningen var, tycker jag, en kopia av det hästhuvud, som ingår i den fina skulpturgruppen intill järnvägsstationen i Skövde. Förskolebarnen hade lyckats få ihop en ståtlig märr med hjälp av hönsnät, papier mache och färg!

 

Men barnen lyste dessvärre med sin frånvaro på torget. De fick vänta till lite senare på dagen med att visa skövdeborna vad de tillsammans med personalen åstadkommit. För på andra sidan torget pågick vid tiden för mitt besök ett politiskt möte med Sverigedemokraterna. Sådana riskerar ju att bli både stökiga och våldsamma. Därför var det klokt och ansvarsfullt att låta de små vänta med sin entré.

Mötet på andra sidan torget genomfördes i skydd av en massiv polisinsats. Konstaplarna i gula västar var avsevärt fler än de få närmast sörjande som följde partimötet. Den hitreste partipotentaten talade från en position bakom polisens avspärrningsband. Hans röst ekade metalliskt genom en högtalaranläggning, vars volym föreföll överdrivet uppskruvad i förhållande till den knappa skaran åhörare. Partipotentatens kalla, högljudda föreställning kontrasterade skarpt mot den rara förskoleutställning som jag bevistade. Den senare kretsade kring ljud. SD-mötet genererade mest oljud. Samt ett antal beklämmande budskap.

SD-potentatens högljudda längtan efter protektionism, slutenhet och stängda gränser krockar stenhårt med mina värderingar och åsikter! Jag vill ha ett öppet och tolerant samhälle. Jag är övertygad om att gemenskap och samarbete bidrar till säkerhet och trygghet. Jag förstår att det finns problem som både är gränsöverskridande och så omfattande att de endast kan lösas genom samarbete. Jag vet att vi i exportberoende Sverige gynnas av handel utan hinder. Det ger jobb, det ger intäkter, det ger tillväxt och det ger välstånd.

I valrörelsen har jag ägnat många timmar åt att slita skor, samtala med människor och uppmana dem att rösta. Det tänker jag göra så länge vallokalerna är öppna. För det är så viktigt! För när människor väljer att avstå från att rösta, då riskerar ytterlighetspartier med grumliga agendor vinna ett oproportionerligt inflytande. Det vore skadligt för Europa. Det vore skadligt för Sverige. Gå och rösta senast på söndag!

Etiketter

Tappade uppkopplingen