Ge upp idén om läxförbud!

Blogginlägg

Jag läser i Skövde Nyheter att skolnämndens vice ordförande Johan Ask (S) anklagar mig för att ha uttalat mig “slarvigt” om sosseförslaget om läxfri skola. Det ska inte alls vara så kategoriskt som jag vill göra gällande, hälsar han.

Så här är det. Under den filmade intervjun i Skövde Nyheter frågade journalisten Börje Andersson mig om mitt motstånd mot S-förslaget om “läxfri skola”. Jag redogjorde därefter lugnt och sakligt, men inte slarvigt, för mina argument i frågan. Dem står jag för. Det är för mig nämligen en alldeles absurd tanke att lokalt förtroendevalda politiker godtyckligt ska utfärda detaljerade beskrivningar för hur rektor och lärare ska arbeta i skolan och klassrummet. Ett sådant förfarande skulle dessutom vara i konflikt med skollagen.

I Skövde Nyheters intervju med skolnämndens vice ordförande framgår att han vill fortsätta att diskutera idén om läxfri skola. Sedan utvecklar han ett motsägelsefullt resonemang om att vissa läxor ändå och trots allt borde vara tillåtna. Till dessa hör multiplikationstabeller och glosor. För “sådana läxor kommer nog alltid att behövas”, bedömer skolpolitikern Ask.

Jag undrar då stilla vem det är som ska definiera vilka läxor som ska vara förbjudna respektive tillåtna? Vem knåpar ihop denna lista över hissade och dissade läxor? Är det Johan Ask själv? Eller är det hans parhäst Monica Green (S), som ska ikläda sig rollen som översterektor och välsigna Skövdes skolor med sin klokskap?

Jag menar att diskussionen om tillämpning och uppföljning av läxor ska föras inom professionen i våra skolor. Det är där den hör hemma. Beslut om dessa frågor ska fattas av rektorerna, som har det pedagogiska ansvaret för sina skolor och dess elever. Inte av klåfingriga politiker i avsaknad av känsla för ansvarsfördelningens gränser.

Jag uppmanar Ask och det övriga S-gänget att en gång för alla arkivera sina olika varianter av läxförbjudande förslag. Ge upp! Märk pärmen “feltänkta tankar” och stoppa den långt in i en dammig hylla i Arbetarekommunens lokaler. Släpp sedan denna märkliga pseudofråga, som stjäl kraft och skymmer sikten mot sådant som är oändligt mycket viktigare att ägna sig åt.

LÄNKAR:

S läxförslag inte så svartvitt – Skövde Nyheter 07 november 2013
Film: Skövde Nyheters läxförhör – 07 november 2013
Film: Debatt om läxor – 21 maj 2013
Blogg: Frivillig kraft – 28 november 2012
Blogg: Det dunkelt sagda – 13 november 2012
Nej till läxförbud – SLA 10 november 2012

Etiketter

Tappade uppkopplingen