Giftig debatt

Igår hade kommunfullmäktige att ta ställning till en motion från Miljöpartiet, som kräver att Skövde kommuns förskolor ska miljödiplomeras. Det kan tyckas harmlöst. Men – och det är ett viktigt men – det skulle innebära ytterligare ett mål och ännu en uppgift för medarbetarna i förskolan att förhålla sig till. När man talar med rektorer, förskolechefer och medarbetare i skolor och förskolor, är det inte ännu fler kommunalt beslutade uppdrag de efterlyser. Det är tufft nog att kämpa med att nå goda resultat gentemot de nationella målen, som ju främst handlar om kunskap. Jag har varit tydlig med att jag vill undvika målträngsel för skolan och förskolan. Den som prioriterar allt, prioriterar inget. Jag är medveten om att det finns de som menar att vi ändå är för yviga med våra målsättningar för Skövdes skolväsende.

Miljöpartiets motion utgår nu inte från något faktiskt, lokalt problem. Motionen förefaller vara en cirkulärmotion, som producerats i något centralt partikansli. Så förfor MP nyligen, då man i nästan varenda kommun ville lägga sig i barns, elevers och äldres ätande, genom att påtvinga dem en köttfri dag i veckan. Jag tog mig friheten att i gårdagens debatt påpeka att om det är något som vinner på att vara lokalproducerat, så är det faktiskt politiska förslag. Sådana bör utgå från den lokala verkligheten, snarare än Stockholmsbaserade, politiska tjänstemäns fantasier.

Motionären Jasmin Vizlins anförande var, givet nollkontakten med verkligheten, märkligt. När han (eller föredrar miljöpartister numera att benämnas “hen”?) beskrev “giftsituationen” i Skövdes förskolor, lät det snarare som om han beskrev en batterifabrik i Sovjetunionen. Jag tror inte att något barn, någon medarbetare eller någon förälder känner igen sin förskola i Jasmins beskrivning.

I mitt anförande konstaterade jag att flera skolor och förskolor arbetar med s k Grön flagg. Det är utmärkt! Det väsentliga här är att det är personalen på enheterna, som har beslutat om detta som metod för att bland annat arbeta med läroplanens mål. Inte politikerna i Skövde kommunfullmäktige. De senare har däremot fastställt en policy med miljökrav för upphandling av varor och tjänster i Skövde. Denna policy slår fast att “i upphandlingar ska miljökrav ställas i enlighet med Miljöstyrningsrådets kriteriedokument”. Det innebär att de produkter, som inhandlas till Skövdes förskolor är snälla både mot barnen och miljön. Skövdes förskolor är trygga platser för våra barn att vistas i.

FILMKLIPP FRÅN DEBATTEN:

Tappade uppkopplingen